HP LaserJet Pro MFP M521 series - USB-välkmälule skannimine

background image

USB-välkmälule skannimine

1.

Asetage dokument skanneriklaasile või dokumendisööturisse.

2.

Sisestage USB-välkmälu seadme esiküljel olevasse USB-porti.

3.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu

Skannimine

.

4.

Puudutage ekraani

Skannimine USB-draivile

.

5.

Faili skannimiseks ja salvestamiseks vajutage nuppu

Skannimine

. Toode loob USB-l kausta nimega

HPSCANS, salvestades faili PDF- või JPG-vormingus automaatselt genereeritud nimega.

MÄRKUS.

Kui avaneb kokkuvõtte ekraan, saate seda seadete reguleerimiseks puudutada.

Samuti saate kausta nimetust muuta.

102

Peatükk 6 Skannimine

ETWW

background image

Skanneri seadistamine võrgukausta ja e-kirjale
skannimise funktsioonidele

Nende skannimisfunktsioonide kasutamiseks peab toode olema võrku ühendatud. Need

skannimisfunktsioonid ei ole saadaval seni, kuni te seadistate. Kasutage seadistusviisardit Scan to

Network Folder (Skanni võrgukausta) (Windows) ja viisardit Scan to Email (Skanni e-postile) toote

tarkvara installimise lõpus või kasutage HP sisseehitatud veebiserverit, et need funktsioonid

konfigureerida. Järgmised juhised kirjeldavad HP sisseehitatud veebiserveri abil skannimisfunktsioonide

seadistamist.

Võrgukausta skannimise funktsiooni konfigureerimine

1.

Seadme IP-aadressi leidmiseks puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Võrk:

.

2.

HP sisseehitatud veebiserveri avamiseks sisestage veebibrauseri aadressireale seadme IP-aadress.

MÄRKUS.

Pääsete HP sisseehitatud veebiserverile juurde ka rakendusest HP Device Toolbox

Windowsile või HP Utility Mac OS X-ile.

3.

Klõpsake vahekaarti Scan (Skannimine).

4.

Klõpsake ekraani vasakul olevat linki Scan to Network Folder Setup (Võrgukausta

skannimise seadistamine).

5.

Uue kausta seadistamiseks vajutage nuppu New (Uus).

6.

Täitke selle ekraani väljad.

7.

Vajutage ekraani allosas olevat nuppu Save and Test (Salvesta ja testi), et seaded salvestada ja

seadistust testida.

E-postile skannimise funktsiooni konfigureerimine

1.

Seadme IP-aadressi leidmiseks puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Võrk:

.

2.

HP sisseehitatud veebiserveri avamiseks sisestage veebibrauseri aadressireale seadme IP-aadress.

MÄRKUS.

Pääsete HP sisseehitatud veebiserverile juurde ka rakendusest HP Device Toolbox

Windowsile või HP Utility Mac OS X-ile.

3.

Klõpsake vahekaarti Scan (Skannimine).

4.

Klõpsake ekraani vasakul olevat linki Scan to E-mail Setup (E-postile skannimise seadistamine).

5.

Vajutage linki Outgoing E-mail Profiles (Väljuvad e-posti profiilid) ja seejärel vajutage nuppu

New (Uus).

6.

Täitke selle ekraani väljad. Küsige teavet SMTP-serveri kohta võrgu administraatorilt või

internetiteenuse osutajalt. Kui SMTP-server nõuab autentimist, siis peate te teadma ka SMTP-serveri

kasutajanime ja parooli.

ETWW