HP LaserJet Pro MFP M521 series - Skannimine ebaõnnestus

background image

Skannimine ebaõnnestus

Veenduge, et võrgu asukoht on õiges vormingus (//host/share/path) ja et võrgukaust oleks

olemas.

Veenduge, et võrgukataloog on loetav ja kirjutatav.

Kui te kasutate skannitud dokumentide vaikimisi failinimetusi, siis veenduge, ei ole failinimetused

ei oleks vastuolus. Kõrvaldage mõned varem skannitud dokumendid.

Kasutage hosti nime asemel IP-aadressi. Veenduge, et seade ja host on ühendatud samasse võrku.

Kui võrgukaust on salasõnaga kaitstud, veenduge, et sisestate õige kasutajanime ja salasõna.

Juhul kui kuvatakse teade

Disk full

, eemaldage võrgukaustast mõned failid.

Lülitage printer välja ja seejärel sisse. Skannige uuesti.

ETWW

Võrgukausta skannimise probleemide lahendamine

233

background image

234

Peatükk 9 Probleemide lahendamine

ETWW