HP LaserJet Pro MFP M521 series - Traadita võrk ei tööta

background image

Traadita võrk ei tööta

1.

Veenduge, et võrgukaabel pole ühendatud.

2.

Võrguühenduse kadumises veendumiseks üritage võrguga ühendada teised seadmed.

3.

Testige pingides võrguühendust.

a. Avage arvuti käsurida. Windowsis klõpsake menüül Start, seejärel Run (Käivita) ja tippige

cmd.

b. Sisestage ping ja selle järel IP-aadress.

Mac OS X süsteemi puhul avage suvand Network Utility (Võrguutiliit) ja sisestage IP-aadress

paani Ping (Pingimine) õigele väljale.

c.

Kui aknas kuvatakse tagastusajad, siis võrk töötab.

4.

Veenduge, et marsruuter või seade on ühendatud arvutiga samasse võrku.

a. Printige konfiguratsioonileht.

b. Võrrelge konfiguratsiooniaruandes olevat võrguidentifikaatorit (SSID) arvutis oleva

printerikonfiguratsiooni SSID-ga.

c.

Kui numbrid ei ole samad, ei ole seadmed ühendatud samasse võrku. Häälestage seadme

traadita ühenduse seaded uuesti.