HP LaserJet Pro MFP M521 series - Traadita ühenduvuse kontroll-loend

background image

Traadita ühenduvuse kontroll-loend

Veenduge, et võrgukaabel pole ühendatud.

Veenduge, et seade ja traadita ühenduse marsruuter on sisse lülitatud ja toitega varustatud.

Veenduge ka, et raadioühenduse seade printeris on sisse lülitatud.

Veenduge, et võrguidentifikaator (SSID) on õige. SSID määratlemiseks printige

konfiguratsioonileht. Kui te pole kindel, kas SSID on õige, käitage traadita ühenduse häälestus

uuesti.

Turvaliste võrkude puhul veenduge, et turvateave on õige. Kui turvateave on vale, käitage traadita

ühenduse häälestus uuesti.

Kui traadita võrk töötab, proovige juurde pääseda traadita võrgus olevatele teistele arvutitele. Kui

võrgul on juurdepääs Internetile, proovige traadita ühenduse abil luua ühendus Internetiga.

Veenduge, et seadme krüptimismeetod (AES või TKIP) on sama, mis traadita pääsupunktil (WPA-/

WPA2-turvet kasutavates võrkudes).

Veenduge, et seade on traadita võrgu toimimisulatuses. Enamiku võrkude puhul peab seade

olema 30 m raadiuses traadita pääsupunktist (traadita ühenduse marsruuter).

Veenduge, et traadita ühenduse signaaliraadiuses ei oleks takistusi. Eemaldage pääsupunkti ja

seadme vahel olevad suured metallesemed. Veenduge, et metalli või betooni sisaldavad talad,

seinad või tugisambad ei eralda seadet ja traadita ühenduse pääsupunkti.

Veenduge, et seade asub eemal elektroonilistest seadmetest, mis võivad traadita ühenduse

signaali segada. Traadita ühenduse signaali võivad segada paljud seadmed, nagu mootorid,

juhtmeta telefonid, turvasüsteemide kaamerad, muud juhtmeta võrgud ja mõned Bluetooth-

seadmed.

Veenduge, et printeridraiver on arvutisse installitud.

222

Peatükk 9 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

Veenduge, et olete valinud õige printeri pordi.

Veenduge, et arvuti ja seade on ühendatud samasse traadita võrku.

Mac OS X-i puhul veenduge, et traadita ühenduse marsruuter toetab Bonjouri.