HP LaserJet Pro MFP M521 series - Printeridraiver ei häälesta automaatselt loendis Printimine ja faksimine või Printimine ja skannimin

background image

Printeridraiver ei häälesta automaatselt loendis Printimine ja faksimine või Printimine ja skannimine

valitud seadet.

Prinditööd ei saadetud teie soovitud tootele

USB-kaabliga ühendamisel ei ilmu seade pärast draiveri valimist loendisse Printimine ja faksimine

või Printimine ja skannimine.

Kasutate USB-ühenduse puhul üldist printeridraiverit

Printeridraiverit ei kuvata loendis Printimine ja faksimine või
Printimine ja skannimine

1.

Veenduge, et toote .GZ-fail on järgmises kõvakaketta kaustas: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources. Vajadusel installige tarkvara uuesti.

2.

Kui kaustas on GZ-fail, võib PPD-fail olla vigane. Kustutage fail ja installige tarkvara uuesti.

Seadme nime ei kuvata loendi Printimine ja faksimine või
Printimine ja skannimine tooteloendis

1.

Veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud ja toode sisse lülitatud.

2.

Printeri nime kontrollimiseks printige konfiguratsioonileht. Veenduge, et konfigureerimislehel olev

nimi vastab seadme nimele loendis Printimine ja faksimine (Mac OS X v10.7-s Printimine

ja skannimine).

3.

Kasutage nuppu +, et seade lisada loendisse Printimine ja faksimine (Mac OS X v10.7-s

Printimine ja skannimine).

4.

Asendage USB- või võrgukaabel kõrgkvaliteetse kaabliga.

Printeridraiver ei häälesta automaatselt loendis Printimine ja
faksimine või Printimine ja skannimine valitud seadet.

1.

Veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud ja toode sisse lülitatud.

2.

Veenduge, et toote .GZ-fail on järgmises kõvakaketta kaustas: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources. Vajadusel installige tarkvara uuesti.

3.

Kui kaustas on GZ-fail, võib PPD-fail olla vigane. Kustutage fail ja installige tarkvara uuesti.

228

Peatükk 9 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

4.

Kasutage nuppu +, et seade lisada loendisse Printimine ja faksimine (Mac OS X v10.7-s

Printimine ja skannimine).

5.

Asendage USB- või võrgukaabel kõrgkvaliteetse kaabliga.