HP LaserJet Pro MFP M521 series - Valimistoon puudub

background image

Valimistoon puudub

Veenduge, et telefonikaabel on toote õigesse porti ühendatud.

Veenduge, et tootest tulev telefonikaabel on ühendatud otse telefoni seinapistikuga.

Kontrollige telefoniliini valimistooni, vajutades nuppu

Alusta faksimist

.

Ühendage toote telefonijuhe seinast välja, ühendage telefon telefoniliini seinapistikuga ning

proovige teha häälkõne.

Tõmmake toote telefonijuhe nii tootest kui seinast välja ning ühendage juhe uuesti.

Veenduge, et kasutate tootega kaasas olnud telefonijuhet.

Ühendage toote telefonijuhe teise telefoniliini pistikusse.

Kontrollige telefoniliini suvandi

Käivita faksitest

abil juhtpaneeli menüüs

Hooldus

.

a. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus .

b. Avage menüü

Hooldus

.

c.

Avage menüü

Faksiteenus

.

d. Valige

Käivita faksitest

.