HP LaserJet Pro MFP M521 series - Kuvatakse teade Faksi salvestusruum on täis.

background image

Kuvatakse teade Faksi salvestusruum on täis.

Lülitage printer välja ja siis uuesti sisse.

Printige salvestatud faksid, mis on veel printimata.

a. Puudutage nuppu

Faks

, seejärel nuppu

Faksimenüü

.

b. Avage menüü

Vastuvõtusuvandid

.

c.

Valige

Isiklike fakside printimine

.

d. Sisestage salasõna, kui toode teilt seda nõuab.

Kustutage salvestatud faksid mälust.

a. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus .

b. Avage menüü

Hooldus

.

c.

Avage menüü

Faksiteenus

.

d. Valige

Kustuta salvestatud faksid

.

Jagage suur faks väiksemateks osadeks ja faksige need siis eraldi.