HP LaserJet Pro MFP M521 series - Faksikiiruse muutmine

background image

Faksikiiruse muutmine

Faksikiiruse seade on modemiprotokoll, mida toode kasutab fakside saatmisel. See on ülemaailmne

standard täisdupleksmodemite puhul, mis saadavad ja võtavad vastu andmeid mööda telefoniliine kuni

33 600 bitti sekundis (bps). Faksimiskiiruse tehase vaikeseade on

Kiire (V.34)

.

ETWW

Lahendage faksiprobleemid

203

background image

Te peaksite muutma seadet ainult juhul, kui teil on faksi saatmise või vastuvõtmisega probleeme teatava

seadmega seoses. Faksikiiruse vähendamine võib olla kasulik juhul, kui te proovite faksida välismaale

või sealt faksi vastu võtta või kui kasutate telefoni satelliitühendust.

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus .

2.

Puudutage menüüd

Faksi häälestus

.

3.

Puudutage menüüd

Täpsem häälestus

.

4.

Kerige alla ja puudutage nuppu

Faksikiirus

, seejärel puudutage selle kiirusesuvandi nime, mida te

soovite kasutada.