HP LaserJet Pro MFP M521 series - Prindi kõik faksiaruanded

background image

Prindi kõik faksiaruanded

Kasutage seda protseduuri kõigi järgmiste aruannete üheaegsel printimisel:

Last Call Report (Viimase kõne aruanne)

Faksi töölogi

Telefoniraamatu raport

Junk Fax List (Rämpsfakside loend)

Arvestusaruanne (kui sisse on lülitatud arvestuskoodid)

Konfigureerimisaruanne

Kasutusandmete leht

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu

Faks

.

2.

Puudutage nuppu

Faksimenüü

.

3.

Puudutage nuppu

Faksiraportid

.

4.

Puudutage nuppu

Prindi kõik faksiaruanded

.