HP LaserJet Pro MFP M521 series - Eemaldage ummistused Salvest 1

background image

Eemaldage ummistused Salvest 1

1.

Kui suurem osa paberilehest on salves nähtav,

tõmmake ummistunud paber aeglaselt

seadmest välja.

Kui suurem osa paberilehest on seadme sisse

tõmmatud, jätkake järgmiste sammudega.

2.

Vajutage esiluugi avamisnuppu.

2

3.

Avage esiluuk.

2

11

170

Peatükk 9 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

4.

Eemaldage toonerikassett.

2

1

5.

Tõstke ummistusele ligipääsemiseks katted üles

ja kõrvaldage ummistunud paber.

ETWW

Kõrvaldage ummistused

171

background image

6.

Paigaldage toonerikassett uuesti.

2

11

7.

Sulgege esiluuk.

2

11

172

Peatükk 9 Probleemide lahendamine

ETWW