HP LaserJet Pro MFP M521 series - Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine (Windows)

background image

Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine (Windows)

Paberisuuruste ja -tüüpide korral, mida automaatne dupleksseade ei toeta, kasutage käsitsi

dupleksprintimist. Selle võimaluse kasutamiseks peab seade olema konfigureeritud nii, et käsitsi

dupleksprintimine on lubatud. Järgmistest sammudest tuleb esimesed viis teostada vaid üks kord.

Seejärel saate käsitsi mõlemale lehepoolele printimiseks alustada 6. sammust.

1.

Windows XP, Windows Server 2003

ja Windows Server 2008 (kasutades

vaikimisi Start menüü vaadet): Klõpsake

Start (Alusta) ja siis Printers and Faxes

(Printerid ja faksid).

Windows XP, Windows Server 2003,

ja Windows Server 2008 (kasutades

klassikalist Start menüü vaadet):

Klõpsake Start, klõpsake Settings (Seaded)

ja seejärel Printers(Printerid).

Windows Vista: Klõpsake ekraani alumises

vasakus nurgas olevat Windowsi ikooni,

klõpsake Control Panel (Juhtpaneel),

seejärel klõpsake Printers (Printerid).

Windows 7: Klõpsake ekraani alumises

vasakus nurgas olevat Windowsi ikooni,

seejärel klõpsake Devices and Printers

(Seadmed ja printerid).

2.

Paremklõpsake seadme draiveriikooni ja

valige seejärel suvand Printer properties

(Printeri atribuudid).

3.

Klõpsake vahekaarti Seadme sätted (Device

Settings).

4.

Laiendage loend Installable options

(Paigaldatavad valikud), ning rippmenüü

Võimaldage kahepoolne käsitsi töö:

kõrvalt valige Lubatud.

ETWW

Prinditööd (Windows)

53

background image

5.

Klõpsake nuppu OK.

6.

Laadige 1. salve paberit oma dokumendi

jaoks.

7.

Valige tarkvaraprogrammis suvand

Printimine.

8.

Valige toode ja klõpsake seejärel nuppu

Atribuudid või Eelistused.

9.

Klõpsake vahekaarti Paber/kvaliteet.

54

Peatükk 4 Printimine

ETWW

background image

10.

Valige oma dokumendile sobiv paberi suurus

ning valige paberitüüp, mida kasutate.

Rippmenüüst Paberi allikas valige Käsitsi

söötmine 1. salvest.

11.

Klõpsake vahekaarti Viimistlus.

12.

Valige märkeruut Prindi mõlemale poolele

(käsitsi). Töö esipoole printimiseks klõpsake

nuppu OK.

ETWW

Prinditööd (Windows)

55

background image

13.

Võtke prinditud virn väljastussalvest ja asetage

see 1. salve, prinditud pool allapoole.

MÄRKUS.

Ärge keerake lehte ümber ega

teistpidi.

14.

Küsimisel puudutage jätkamiseks juhtpaneelil

vastavat nuppu.

56

Peatükk 4 Printimine

ETWW