HP LaserJet Pro MFP M521 series - Koopia vaikeseadete taastamine

background image

Koopia vaikeseadete taastamine

Kasutage seda protseduuri kopeerimise tehaseseadete taastamiseks.

1.

Puudutage koduekraanil nuppu

Kopeerimine

.

2.

Puudutage nuppu

Sätted

.

3.

Kerige nupuni

Vaikesätete taastamine

ja puudutage seda.

4.

Vaikeseadete ennistamiseks puudutage nuppu

OK

.

ETWW

Koopia vaikeseadete taastamine

85