HP LaserJet Pro MFP M521 series - IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

background image

IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli
kaudu

Kasutage juhtpaneeli menüüsid, et käsitsi seadistada IPv4 aadress, alamvõrgu mask ja

vaikevõrguvärav.

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus .

2.

Kerige menüüni

Võrgu häälestamine

ja puudutage seda.

3.

Puudutage menüüd

TCP/IP konfiguratsioon

ja seejärel nuppu

Käsitsi

.

4.

Kasutage IP-aadressi sisestamiseks puuteekraani numbriklahvistikku ja puudutage nuppu

OK

.

Kinnitamiseks puudutage nuppu

Jah

.

5.

Kasutage alamvõrgu maski sisestamiseks puuteekraani numbriklahvistikku ja puudutage nuppu

OK

. Kinnitamiseks puudutage nuppu

Jah

.

6.

Kasutage vaikevõrguvärava sisestamiseks puuteekraani numbriklahvistikku ja puudutage nuppu

OK

. Kinnitamiseks puudutage nuppu

Jah

.

ETWW

IP võrguseadete konfigureerimine

145