HP LaserJet Pro MFP M521 series - HP Utility funktsioonid

background image

HP Utility funktsioonid

Kasutage HP Utility tarkvara järgmisteks toiminguteks.

Teabe hankimine tarvikute oleku kohta.

Teabe hankimine toote kohta (nt püsivara versiooni või seerianumbri vaatamine).

Printige konfiguratsioonileht.

Salvele paberi tüübi ja formaadi kohandamine.

Failide ja fontide ülekanne arvutist tootesse.

Toote püsivara uuendamine.

Muutke Bonjouri võrgus seadme Bonjouri nime.

150

Peatükk 8 Kasutamine ja hooldus

ETWW