HP LaserJet Pro MFP M521 series - Prefiksi määramine

background image

Prefiksi määramine

Prefiks on number või numbrimärkide kombinatsioon, mis lisatakse automaatselt iga juhtpaneelilt või

tarkvara vahendusel sisestatud faksinumbri algusesse. Prefiksi maksimaalne pikkus on 50 täheruumi.

Vaikeseade on

Väljas

. See funktsioon tasub sisse lülitada näiteks siis, kui te peate firma

telefonisüsteemist välja helistamiseks valima ette näiteks numbri 9. Kui see seade on aktiveeritud, saate

valida faksinumbri ilma prefiksit valimata.

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus .

2.

Puudutage menüüd

Faksi häälestus

.

3.

Puudutage menüüd

Põhihäälestus

.

4.

Kerige nupuni

Suunakood

ja puudutage seda, seejärel puudutage nuppu

Sees

.

5.

Prefiksi sisestamiseks kasutage klahvistikku, seejärel puudutage nuppu

OK

. Kasutada või

numbreid, pause ja valimissümboleid.

ETWW

Saadetud fakside seadete häälestamine

117