HP LaserJet Pro MFP M521 series - Eraldusvõime seadete määramine

background image

Eraldusvõime seadete määramine

MÄRKUS.

Eraldusvõime suurendamine suurendab faksifaili suurust. Suuremad faksid pikendavad

saatmiseks kuluvat aega ja võivad ületada seadme vaba mälu mahu.

ETWW

Saadetud fakside seadete häälestamine

119

background image

Saadaval on järgmised seaded:

Standardne

: madalaim kvaliteet ja kiireim edastusaeg.

Peen

: See seade võimaldab kõrgema eraldusvõimega kvaliteeti, kui tavaliselt tekstidokumentide

jaoks sobiva seade

Standardne

puhul.

Ülipeen

: sobib kõige paremini teksti ja pilte ühendavate dokumentide jaoks. Edastusaeg on pikem

kui seade

Peen

puhul, kuid lühem kui seade

Foto

puhul.

Foto

: tagab parima kujutiseedastuse, kuid pikendab märgatavalt edastusaega.

Seadistage praeguse faksimistöö jaoks faksi eraldusvõime

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu

Faks

.

2.

Puudutage nuppu

Faksimenüü

.

3.

Puudutage nuppu

Saatmise suvandid

.

4.

Puudutage nuppu

Faksi eraldusvõime

, seejärel puudutage ühte suvanditest.

MÄRKUS.

Tehases seatud eraldusvõime vaikeseade on

Peen

.

Seadistage vaikimisi eraldusvõime seade kõikide faksimistööde jaoks

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus .

2.

Puudutage menüüd

Faksi häälestus

.

3.

Puudutage menüüd

Täpsem häälestus

.

4.

Puudutage nuppu

Faksi eraldusvõime

, seejärel puudutage ühte suvanditest.

MÄRKUS.

Tehases seatud eraldusvõime vaikeseade on

Peen

.