HP LaserJet Pro MFP M521 series - Faksimine lameskannerilt

background image

Faksimine lameskannerilt

1.

Asetage dokument skanneriklaasile, faksitav

külg allapoole.

MÄRKUS.

Kui dokumendid on

dokumendisööturis ja skanneriklaasil

samaaegselt, töötleb seade dokumendisööturis

olevat dokumenti, mitte skanneriklaasil olevat

dokumenti.

2.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil

nuppu

Faks

.

3.

Kasutage faksinumbri sisestamiseks

klahvistikku.

4.

Puudutage nuppu

Alusta faksimist

.

5.

Seade palub teil kinnitada skanneriklaasilt

saatmist. Puudutage nuppu

Jah

.

6.

Seade palub teil sööta esimese lehekülje.

Puudutage nuppu

OK

.

ETWW

Faksi kasutamine

131

background image

7.

Seade skaneerib esimese lehekülje ja palub

teil seejärel sisestada järgmise. Kui dokument

koosneb mitmest leheküljest, puudutage nuppu

Jah

. Jätkake toimingut, kuni olete kõik

leheküljed skaneerinud.

8.

Pärast kõikide lehekülgede skaneerimist

puudutage viiba nuppu

Nr

. Seade saadab

faksi.