HP LaserJet Pro MFP M521 series - Faksi saatmine kinnitusega

background image

Faksi saatmine kinnitusega

Te saate toote seadistada nii, et see palub teil faksinumbrit kaks korda sisestada, et kinnitada, et te

saadate faksi õigele numbrile.

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus .

2.

Puudutage menüüd

Faksi häälestus

.

3.

Puudutage menüüd

Täpsem häälestus

.

4.

Kerige allapoole ja puudutage nuppu

Faksinumbri kinnitus

ja seejärel nuppu

Sees

.

5.

Saatke faks.