HP LaserJet Pro MFP M521 series - Talletatud faksi printimine (kui eravastuvõtu funktsioon on sisse lülitatud)

background image

Talletatud faksi printimine (kui eravastuvõtu funktsioon on sisse lülitatud)

Selle funktsiooni jaoks peate te tootel aktiveerima funktsiooni

Eraviisiline vastuvõtmine

. Kasutage selle

funktsiooni aktiveerimiseks järgmist protseduuri.

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus .

2.

Puudutage nuppu

Faksi häälestus

.

3.

Puudutage nuppu

Täpsem häälestus

.

4.

Kerige nupuni

Eraviisiline vastuvõtmine

ja puudutage seda.

5.

Puudutage nuppu

Sees

.

Talletatud fakside printimiseks peate andma toote turvaparooli. Pärast talletatud fakside printimist

kustutatakse need faksid toote mälust.

1.

Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu

Faks

.

2.

Puudutage nuppu

Faksimenüü

.

3.

Puudutage nuppu

Vastuvõtusuvandid

.

4.

Puudutage nuppu

Isiklike fakside printimine

.

5.

Sisestage puuteekraani klahvistiku abil toote turvaparool ja vajutage seejärel nuppu

OK

.