Abi HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Kasutusjuhend

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine

on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud,

välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud

juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata

muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad

garantiid on esitatud nende toodete ja

teenustega kaasasolevates garantiikirjades.

Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada

lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda

võivate tehniliste või toimetuslike vigade või

puuduste eest.

Edition 1, 10/2014

Osa number: A8P80-91071

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

on ettevõtte

Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple

Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid

USA-s ja teistes riikides/regioonides. iPod

on ettevõtte Apple Computer, Inc.

kaubamärk. iPod on mõeldud vaid

juriidiliseks või õigusi omava üksuse

volitusega kopeerimiseks. Ärge varastage

muusikat.

Bluetooth on oma valdaja kaubamärk, mida

Hewlett-Packard Company kasutab litsentsi

alusel.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® on Microsoft Corporation'i

USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

background image

Sisukord

1 Seadme sissejuhatus ......................................................................................................... 1

Toote võrdlus ........................................................................................................................... 2
Toote vaated ........................................................................................................................... 4

Toote eestvaade ........................................................................................................ 4
Printeri tagantvaade .................................................................................................. 5
Liidespordid ............................................................................................................. 6
Seerianumber ja mudeli numbri asukoht ....................................................................... 7

Juhtpaneel ............................................................................................................................... 8

Juhtpaneeli ülevaade ................................................................................................. 8
Juhtpaneeli koduekraan ............................................................................................. 9
Juhtpaneeli spikrisüsteem .......................................................................................... 10

Seadme aruannete printimine .................................................................................................. 11

2 Paberisalved .................................................................................................................. 13

Toetatud paberiformaadid ....................................................................................................... 14
Toetatavad paberitüübid ......................................................................................................... 16
1. salv .................................................................................................................................. 17

Salve mahutavus ja paberi suund .............................................................................. 17
Laadige paberit 1. salve .......................................................................................... 18

2. salv ja 3. lisasalv ............................................................................................................... 20

Salve mahutavus ja paberi suund .............................................................................. 20
Laadige 2. salv ja valikuline 3. salv ........................................................................... 21

Kasutage paberiväljastuse suvandeid ....................................................................................... 23

Printige standardsesse väljastussalve ......................................................................... 23
Printige tagumisse väljastussalve ............................................................................... 23

3 Osad, tarvikud ja lisavarustus ........................................................................................ 25

Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine ................................................................................. 26
HP tegevustik mitte-HP tarvikute suhtes ...................................................................................... 27
HP võltsimisvastane veebileht ................................................................................................... 28
Printimine, kui toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on lõppemas .............................................. 29

ETWW

iii

background image

Aktiveerige või deaktiveerige väga madala taseme seaded .......................................... 29

Kliendi parandatavad osad ..................................................................................................... 31
Tarvikud ................................................................................................................................ 33
Toonerikassett ........................................................................................................................ 34

Toonerikasseti vaade ............................................................................................... 34
Toonerikasseti teave ................................................................................................ 35

Korduvkasutage toonerikassetti. ................................................................. 35
Toonerikasseti hoiundamine ....................................................................... 35
HP seisukoht mitte-HP toodetud toonerikassettide suhtes ................................. 35

Prindikasseti vahetamine .......................................................................................... 36

4 Printimine ....................................................................................................................... 39

Toetatud printeridraiverid (Windows) ....................................................................................... 40

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

UPD installirežiimid .................................................................................. 41

Prinditöö seadete muutmine (Windows) .................................................................................... 42

Prinditöö sätete muutmise prioriteet ............................................................................ 42
Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ............... 42
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine ............................................................... 43
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine .................................................................... 43

Prinditöö seadete muutmine (Mac OS X) ................................................................................... 44

Prinditöö sätete muutmise prioriteet ............................................................................ 44
Kõikide prinditööde sätete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ..................... 44
Kõikide prinditööde vaikesätete muutmine .................................................................. 44
Toote konfiguratsioonisätete muutmine ....................................................................... 45

Prinditööd (Windows) ............................................................................................................. 46

Printimisotsetee kasutamine (Windows) ...................................................................... 46
Printimisotseteede loomine (Windows) ....................................................................... 48
Automaatne kahepoolne printimine (Windows) ........................................................... 51
Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine (Windows) ..................................................... 53
Mitme lehekülje ühele lehele printimine (Windows) ..................................................... 57
Lehekülje suuna valimine (Windows) ......................................................................... 59
Paberi tüübi valimine (Windows) ............................................................................... 61
Esimese või viimase lehe teistsugusele paberile printimine (Windows) ............................ 64
Dokumendi mastaapimine lehe formaadi järgi (Windows) ........................................... 67
Brošüüri loomine (Windows) ..................................................................................... 69
Paberi formaadi valimine (Windows) ......................................................................... 70
Kohandatud paberi formaadi valimine (Windows) ...................................................... 70
Vesimärkide printimine (Windows) ............................................................................ 71
Prinditöö tühistamine (Windows) ............................................................................... 72

Prinditööd (Mac OS X) ............................................................................................................ 73

iv

ETWW

background image

Printimiseelistuste kasutamine (Mac OS X) .................................................................. 73
Printimiseelistuste loomine (Mac OS X) ....................................................................... 73
Automaatselt mõlemale poolele printimine (Mac OS X) ................................................ 74
Käsitsi mõlemale poolele printimine (Mac OS X) ......................................................... 75
Mitme lehekülje ühele lehele printimine (Mac OS X) .................................................... 75
Lehekülje suuna valimine (Mac OS X) ........................................................................ 75
Paberi tüübi valimine (Mac OS X) ............................................................................. 76
Kaanelehekülje printimine (Mac OS X) ....................................................................... 76
Dokumendi mastaapimine lehe formaadi järgi (Mac OS X) .......................................... 76
Brošüüri loomine (Mac OS X) ................................................................................... 76
Paberi formaadi valimine (Mac OS X) ....................................................................... 77
Kohandatud paberi formaadi valimine (Mac OS X) ..................................................... 77
Vesimärkide printimine (Mac OS X) ........................................................................... 77
Prinditöö tühistamine (Mac OS X) .............................................................................. 78

Arhiivikvaliteediga prinditööde loomine .................................................................................... 79
Funktsiooni HP ePrint kasutamine ............................................................................................. 80
Kasutage AirPrinti .................................................................................................................. 81
Töö otseprintimine USB-liidesega .............................................................................................. 82

5 Kopeerimine ................................................................................................................... 83

Uute kopeerimise vaikeseadete määramine ............................................................................... 84
Koopia vaikeseadete taastamine .............................................................................................. 85
Vaid ühe koopia tegemine ...................................................................................................... 86
Mitme koopia tegemine .......................................................................................................... 87
Mitmeleheküljelise originaaldokumendi kopeerimine .................................................................. 88
ID-kaartide kopeerimine .......................................................................................................... 89
Koopiatöö põimimine ............................................................................................................. 90
Kahepoolne kopeerimine (dupleksprintimine) ............................................................................. 91

Automaatne kahepoolne kopeerimine ........................................................................ 91
Käsitsi mõlemale poole kopeerimine .......................................................................... 92

Koopia vähendamine või suurendamine ................................................................................... 93
Prindikvaliteedi optimeerimine ................................................................................................. 94
Koopiate heleduse või tumeduse reguleerimine .......................................................................... 95
Visandrežiimis kopeerimine ..................................................................................................... 96
Eripaberile kopeerimiseks paberi formaadi ja tüübi määramine ................................................... 97

6 Skannimine .................................................................................................................... 99

Skannimine tarkvara HP Scan abil (Windows) ......................................................................... 100
Skaneerimine tarkvara HP Scan abil (Mac OS X) ..................................................................... 101
USB-välkmälule skannimine ................................................................................................... 102
Skanneri seadistamine võrgukausta ja e-kirjale skannimise funktsioonidele .................................. 103

ETWW

v

background image

Võrgukausta skannimise funktsiooni konfigureerimine ................................................ 103
E-postile skannimise funktsiooni konfigureerimine ...................................................... 103

Skannimine võrgukausta ....................................................................................................... 105
Skaneerimine meilisõnumisse ................................................................................................. 106
Skannimine, kasutades muud tarkvara .................................................................................... 107

Skannimine TWAIN-ühilduvusega programmist (Windows) ........................................ 107
Skannimine WIA-ühilduvusega programmist (Windows) ............................................. 107

7 Faks ............................................................................................................................. 109

Toote seadistamine faksimiseks .............................................................................................. 110

Ühendage faksiport telefoniliiniga ........................................................................... 110
Lisaseadmete ühendamine ...................................................................................... 110

Telefoni automaatvastajaga faksi seadistamine .......................................... 111
Faksi seadistamine paralleeltelefoniga ...................................................... 112

Autonoomse faksi seadistamine .............................................................................. 112
Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine ........................................................ 113

Kasutage kellaaja, kuupäeva ja faksi päise määramiseks juhtpaneeli ........... 113
Kasutage faksi kellaaja, kuupäeva ja päise seadistamiseks HP faksi
seadistusviisardit (Windows) .................................................................... 114

Telefoniraamatu kasutamine .................................................................................................. 115

Kiirvaliku kirjete loomine ja muutmine ...................................................................... 115
Grupivaliku kirjete loomine ja muutmine ................................................................... 115
Kiirvaliku kirjete kustutamine ................................................................................... 116
Grupivaliku kirjete kustutamine ............................................................................... 116

Saadetud fakside seadete häälestamine .................................................................................. 117

Valitavate erisümbolite ja suvandite määramine ........................................................ 117

Prefiksi määramine ................................................................................. 117

Valimistooni tuvastuse määramine ........................................................................... 118

Toonvalimine või impulssvalimine ............................................................. 118

Automaatse kordusvalimise valikute seadistamine ...................................................... 118
Heleduse/tumeduse ja eraldusvõime seadmine ......................................................... 119

Heleduse/tumeduse (kontrastsuse) vaikeseade määramine .......................... 119
Eraldusvõime seadete määramine ............................................................ 119

Arvelduskoodi seadmine ........................................................................................ 120

Vastuvõetavate fakside seadete häälestamine .......................................................................... 122

Faksi edasisuunamise seadistamine ......................................................................... 122
Vastuvõturežiimi seadmine ..................................................................................... 122
Faksinumbrite blokeerimine ja vabastamine .............................................................. 123
Vastamiseni oodatavate helinate arvu määramine ..................................................... 123
Eristatava helina määramine .................................................................................. 124
Sissetulevate fakside automaatne vähendamine ........................................................ 125

vi

ETWW

background image

Faksi uuesti printimise seaded ................................................................................. 125
Faksi helitugevuse seadistamine .............................................................................. 126

Alarmi tugevuse, telefoniliini tugevuse ja helina tugevuse määramine ........... 126

Saabunud fakside templi seadistamine ..................................................................... 126
Eravastuvõtu funktsiooni seadistamine ...................................................................... 126

Faksi pollimise seadmine ....................................................................................................... 127
Faksi kasutamine .................................................................................................................. 128

Toetatud faksiprogrammid ...................................................................................... 128
Faksi tühistamine ................................................................................................... 128

Tühista praegune faks ............................................................................. 128
Tühista pooleliolev faksitöö ...................................................................... 129

Kustuta faksid mälust ............................................................................................. 129
Faksi kasutamine DSL-, PBX- või ISDN-süsteemides ..................................................... 129

DSL ...................................................................................................... 129
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Faksi kasutamine IP-kõneteenusega .......................................................................... 130
Voolukao korral faksimälu sisu säilib. ...................................................................... 130
Sisevõrkude avalike telefoniliinidega ühendamisel tekkivad turvaküsimused .................. 131
Faksimine lameskannerilt ........................................................................................ 131
Faksimine dokumendisööturist ................................................................................. 132
Kiirvalimiste ja rühmvalimiskirjete kasutamine ........................................................... 133
Faksi saatmine tarkvarast (Windows) ....................................................................... 133
Faksi saatmine faksiliiniga ühendatud telefonil valimise teel ........................................ 134
Faksi saatmine kinnitusega ..................................................................................... 135
Viivitusega saadetava faksi seadistamine ................................................................. 135
Faksi saatmine nii elektroonilisel kui ka paberkandjal ................................................ 136
Pääsukoodide, krediitkaartide või kõnekaartide kasutamine ....................................... 136

Fakside rahvusvaheline saatmine ............................................................. 136

Faksi printimine ..................................................................................................... 137

Faksi korduv printimine ........................................................................... 138
Vastuvõetud fakside automaatne kahepoolne printimine .............................. 139
Talletatud faksi printimine (kui eravastuvõtu funktsioon on sisse lülitatud) ....... 139

Fakside vastuvõtt, kui faksitoonid on telefoniliinil kuuldavad ........................................ 139

8 Kasutamine ja hooldus ................................................................................................. 141

Seadme ühenduse muutmine utiliidiga HP Reconfiguration Utility (Windows) ............................... 142
Funktsiooni HP Wireless Direct Printing häälestamine ................................................................ 143
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine ................................................................................. 144
IP võrguseadete konfigureerimine ........................................................................................... 145

Printeri jagamisteade ............................................................................................. 145

ETWW

vii

background image

Võrguseadete vaatamine või muutmine .................................................................... 145
IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu ........................... 145
Võrgus seadme nime muutmine ............................................................................... 146
Liini kiiruse ja dupleksi seaded ................................................................................ 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
HP Utility Mac OS X-ile ......................................................................................................... 150

HP Utility avamine ................................................................................................. 150
HP Utility funktsioonid ............................................................................................ 150

HP Web Jetadmini tarkvara kasutamine .................................................................................. 151
Kokkuhoiu seaded ................................................................................................................ 152

Printimine režiimil EconoMode ................................................................................ 152
Unerežiimi viivituse määramine .............................................................................. 152
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine ........................................................ 152

Toote turbefunktsioonid ......................................................................................................... 154

Toote lukustamine .................................................................................................. 154
Toote salasõna määramine või vahetamine .............................................................. 154

Püsivara täiustamine ............................................................................................................. 155

Püsivara käsitsi uuendamine ................................................................................... 155
Toote seadistamine, et püsivara automaatselt uuendada ............................................ 155

9 Probleemide lahendamine ............................................................................................ 157

Probleemide lahendamise kontroll-loend .................................................................................. 158

1. etapp: veenduge, et seade on korralikult häälestatud ............................................. 158
2. etapp: kontrollige kaableid või traadita ühendust .................................................. 158
3. etapp: kontrollige juhtpaneeli veateadete osas. ..................................................... 159
4. etapp: kontrollige paberit ................................................................................... 159
5. etapp: kontrollige tarkvara ................................................................................. 159
6. etapp: testige printimise funktsioone. ................................................................... 159
7. etapp: testige kopeerimise funktsioone. ................................................................ 160
8. etapp: katsetage faksi saatmise funktsioone .......................................................... 160
9. etapp: kontrollige toonerikassetti ......................................................................... 160
10. etapp: proovige saata prinditöö arvutist. ............................................................ 160
11. etapp: veenduge, et seade on võrku ühendatud. ................................................. 160

Tehase vaikeseadete taastamine ............................................................................................ 161
Juhtpaneeli spikrisüsteem ...................................................................................................... 162
Paber liigub valesti või ummistub ........................................................................................... 163

Toode ei võta paberit sisse ..................................................................................... 163
Toode võtab korraga sisse mitu paberilehte .............................................................. 163
Dokumendisöötur ummistub, võtab lehti viltu või siis korraga mitu lehte ........................ 164
Paberisalvedes toimuvate ummistuste ärahoidmine .................................................... 164

Kõrvaldage ummistused ........................................................................................................ 165

viii

ETWW

background image

Ummistuse asukoht ................................................................................................ 165
Dokumendisööturi ummistuste kõrvaldamine ............................................................. 166
Kõrvaldage ummistused väljastussektsioonist ............................................................. 168
Eemaldage ummistused Salvest 1 ............................................................................ 170
Kõrvaldage ummistus 2. salvest või valikulisest 3. salvest. .......................................... 173
Kõrvaldage ummistused kuumutist ........................................................................... 177
Kõrvaldage ummistused dupleksseadmest ................................................................ 179

Prindikvaliteedi parandamine ................................................................................................ 181

Teisest tarkvaraprogrammist printimine .................................................................... 181
Seadistage prinditöö paberi tüübi säte ..................................................................... 181

Kontrollige paberi tüübi seadet (Windows). ............................................... 181
Kontrollige paberi tüübi seadet (Mac OS X). .............................................. 182

Toonerikasseti oleku kontrollimine ........................................................................... 182
Puhastuslehe printimine .......................................................................................... 182
Vaadake toonerikasett üle ...................................................................................... 183
Paberi ja printimiskeskkonna kontrollimine ................................................................ 183

HP nõuetele vastava paberi kasutamine .................................................... 183
Seadme keskkonna kontrollimine .............................................................. 183

Režiimi EconoMode sätete kontrollimine ................................................................... 184
Proovige erinevat prindidraiverit. ............................................................................ 184

Kopeerimiskvaliteedi parandamine ......................................................................................... 186

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke ............................................. 186
Paberi seadete kontrollimine ................................................................................... 187
Teksti või pildi optimeerimine .................................................................................. 187
Servast servani kopeerimine ................................................................................... 188
Puhastage dokumendisööturi paberivõturullid ja eralduspadi. ..................................... 188

Skannimiskvaliteedi parandamine .......................................................................................... 190

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke ............................................. 190
Puhastage dokumendisööturi paberivõturullid ja eralduspadi. ..................................... 191

Faksimiskvaliteedi parandamine ............................................................................................ 193

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke ............................................. 193
Faksi saatmise lahutuse seade kontrollimine .............................................................. 194
Kontrollige veaparanduse seadeid .......................................................................... 195
Teisele faksimasinale saatmine ................................................................................ 195
Puhastage dokumendisööturi paberivõturullid ja eralduspadi. ..................................... 195
Leheküljele sobitamise seade kontrollimine ............................................................... 196
Saatja faksimasina kontrollimine ............................................................................. 196

Toode ei prindi või teeb seda aeglaselt. ................................................................................. 197

Toode ei prindi. .................................................................................................... 197
Toode prindib aeglaselt. ........................................................................................ 198

Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid ..................................................................... 199

ETWW

ix

background image

USB-välkmälu sisestamisel ei avane USB-välkmälu menüü ........................................... 199
Faili ei prindita USB-välkmälust ............................................................................... 199
Faili, mida soovite printida, ei ole USB-mäluseadme menüüs loetletud .......................... 199

Lahendage faksiprobleemid ................................................................................................... 200

Faksiprobleemide kontroll-loend .............................................................................. 200
Tehke faksi diagnostikatest. .................................................................................... 201
Faksi rajaaruanne ................................................................................................. 202
Faksi veaaruande printimine ................................................................................... 202

Prindi kõik faksiaruanded ........................................................................ 202
Prindi üksikud faksiaruanded ................................................................... 202
Faksi veaaruande seadmine .................................................................... 203

Seadke faksivea parandusrežiim ............................................................................. 203
Faksikiiruse muutmine ............................................................................................ 203
Faksisaatmisprobleemide lahendamine .................................................................... 204

Juhtpaneelil kuvatakse veateade ............................................................... 204

Kuvatakse teade Kommunikatsiooniviga ..................................... 204
Valimistoon puudub ................................................................. 205
Kuvatakse teade Faks on hõivatud ............................................. 205
Kuvatakse teade No fax answer (Faks ei vasta) ........................... 206
Dokumendisööturi paberiummistus ............................................. 206
Kuvatakse teade Faksi salvestusruum on täis. .............................. 207
Skanneriviga .......................................................................... 207

Juhtpaneelil kuvatakse teade Valmis, püüdmata faksi samal ajal saata. ......... 207
Juhtpaneelil kuvatakse teade „Storing page 1” (1. lehe salvestus) ja midagi
muud peale selle ei toimu ........................................................................ 208
Fakse saab vastu võtta, kuid mitte saata .................................................... 208
Toode on salasõnaga kaitstud ................................................................. 208
Juhtpaneelil ei saa faksifunktsioone kasutada ............................................. 208
Kiirvalikuid ei saa kasutada ..................................................................... 209
Grupivalikuklahve ei saa kasutada ........................................................... 209
Faksi saatmisel võeti vastu salvestatud veateade telefoniettevõttelt ................ 209
Faksi ei saa saata, kui toode on telefoniga ühendatud ................................ 210

Fakside vastuvõtuprobleemide lahendamine ............................................................. 210

Faks ei vasta ......................................................................................... 210

Faksil on eritelefoniliin ............................................................. 210
Tootega on ühendatud automaatvastaja ..................................... 211
Suvandi Vastuserežiim seadeks on Käsitsi. ................................. 211
Faksiliinil on saadaval häälkõne ............................................... 211
Toode on ühendatud DSL-telefoniteenusega ................................ 212
Toode kasutab faksi läbi IP- või VoIP-telefoniteenuse .................... 212

Juhtpaneelil kuvatakse veateade ............................................................... 213

x

ETWW

background image

Kuvatakse teade Ühtki faksi ei tuvastatud. .................................. 213
Kuvatakse teade Kommunikatsiooniviga ..................................... 213
Kuvatakse teade Faksi salvestusruum on täis. .............................. 214
Kuvatakse teade Faks on hõivatud ............................................. 214

Faks on vastu võetud, kuid seda ei prindita. .............................................. 214

Funktsioon Eraviisiline vastuvõtmine on sisse lülitatud. .................. 214

Saatja saab hõivatud liini signaali ........................................................... 215

Tootega on ühendatud telefonitoru ............................................ 215
Kasutusel on telefoniliini harukarp. ............................................ 215

Valimistoon puudub ................................................................................ 215
PBX-liinil ei saa faksi saata ega vastu võtta ................................................ 215

Üldiste faksiprobleemide lahendamine ..................................................................... 215

Faksid liiguvad aeglaselt ......................................................................... 216
Faksi kvaliteet on kehv ............................................................................ 217
Faks jätab printimise pooleli või prindib kahele lehele. ............................... 217

USB-ühenduse probleemide lahendamine ................................................................................ 219
Traadiga võrgu probleemide lahendamine .............................................................................. 220

Kehv füüsiline ühendus ........................................................................................... 220
Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi ....................................................................... 220
Arvuti ei saa tootega suhelda ................................................................................. 221
Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid ............................................... 221
Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega. .......................... 221
Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud. .................................................. 221
Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed. ................................................. 221

Traadita võrgu probleemide lahendamine ............................................................................... 222

Traadita ühenduvuse kontroll-loend .......................................................................... 222
Seadmega ei saa pärast traadita ühenduse konfigureerimise lõpetamist printida ........... 223
Toodet ei saa printida ja arvutisse on installitud kolmanda osapoole tulemüür .............. 223
Traadita ühendus ei tööta pärast traadita ühenduse marsruuteri või seadme liigutamist . . 223
Traadita ühenduse seadmega ei saa rohkem arvuteid ühendada ................................ 223
Traadita toote ühendus katkeb ühendamisel VPN-iga. ................................................ 224
Võrku ei kuvata traadita võrguühenduste loendis ....................................................... 224
Traadita võrk ei tööta ............................................................................................ 224
Traadita võrgu diagnostikatesti tegemine ................................................................. 224
Häirete vähendamine traadita võrgus ...................................................................... 225

Toote tarkvaraprobleemide lahendamine Windowsis ................................................................ 226

Seadme printeridraiver ei ole kaustas Printer nähtav .................................................. 226
Tarkvara installimisel kuvati tõrketeade .................................................................... 226
Toode on režiimis Ready (Valmis), aga ei prindi midagi ............................................ 226

Seadme tarkvaraprobleemide lahendamine Mac OS X-is .......................................................... 228

Printeridraiverit ei kuvata loendis Printimine ja faksimine või Printimine ja skannimine .... 228

ETWW

xi

background image

Seadme nime ei kuvata loendi Printimine ja faksimine või Printimine ja skannimine
tooteloendis .......................................................................................................... 228
Printeridraiver ei häälesta automaatselt loendis Printimine ja faksimine või Printimine ja
skannimine valitud seadet. ..................................................................................... 228
Prinditööd ei saadetud teie soovitud tootele .............................................................. 229
USB-kaabliga ühendamisel ei ilmu seade pärast draiveri valimist loendisse Printimine ja
faksimine või Printimine ja skannimine. .................................................................... 229
Kasutate USB-ühenduse puhul üldist printeridraiverit .................................................. 229

Tarkvara eemaldamine (Windows) ......................................................................................... 230
Tarkvara eemaldamine (Mac OS X) ........................................................................................ 231
E-meilile skannimise probleemide lahendamine ........................................................................ 232

Ei suuda ühendust e-posti serveriga ......................................................................... 232
E-meili saatmine ebaõnnestus .................................................................................. 232
Skannimine ei õnnestu ........................................................................................... 232

Võrgukausta skannimise probleemide lahendamine .................................................................. 233

Skannimine ebaõnnestus ........................................................................................ 233

Tähestikuline register ....................................................................................................... 235

xii

ETWW