Βοήθεια HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Οδηγός Χρήσης

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια

χρήσης

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η

προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς

προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα

όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί

πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Edition 1, 10/2014

Αριθμός εξαρτήματος: A8P80-91068

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της Adobe

Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της

Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple

Computer, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες

χώρες/περιοχές. Η ονομασία iPod είναι σήμα

κατατεθέν της Apple Computer, Inc. Η χρήση

του iPod μπορεί να γίνει μόνο με νόμιμη

αντιγραφή ή αντιγραφή κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον κάτοχο των

δικαιωμάτων. Μην αντιγράφετε παράνομα

μουσική.

To Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει

στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την

Εταιρεία Hewlett-Packard κατόπιν αδείας.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®,

Windows® XP και Windows Vista® είναι

σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της

Microsoft Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες για το προϊόν ............................................................................................... 1

Σύγκριση προϊόντων ................................................................................................................. 2
Προβολές προϊόντος ................................................................................................................ 4

Μπροστινή πλευρά προϊόντος ...................................................................................... 4
Πίσω πλευρά προϊόντος .............................................................................................. 5
Θύρες διασύνδεσης ................................................................................................... 6
Θέση αριθμού σειράς και αριθμού μοντέλου ................................................................. 7

Πίνακας ελέγχου ....................................................................................................................... 8

Διάταξη πίνακα ελέγχου .............................................................................................. 8
Αρχική οθόνη πίνακα ελέγχου ..................................................................................... 9
Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου ........................................................................ 10

Αναφορές προϊόντος εκτύπωσης ............................................................................................... 11

2 Δίσκοι χαρτιών ............................................................................................................... 13

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ............................................................................................... 14
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού ................................................................................................. 16
Δίσκος 1 ............................................................................................................................... 17

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................... 17
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 1 .................................................................. 18

Δίσκος 2 και προαιρετικός δίσκος 3 ......................................................................................... 20

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................... 20
Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 2 και στον προαιρετικό δίσκο 3 ..................................... 21

Χρήση των επιλογών εξόδου χαρτιού ......................................................................................... 23

Εκτύπωση με χρήση του τυπικού δίσκου εξόδου ............................................................ 23
Εκτύπωση στον πίσω δίσκο εξόδου ............................................................................. 23

3 Μέρη, αναλώσιμα και εξαρτήματα ................................................................................... 25

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ........................................................... 26
Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών ............................................................ 27
Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις ............................................................................... 28
Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του ............................... 29

ELWW

iii

background image

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση "πολύ χαμηλό" ........................................ 29

Εξαρτήματα επιδιόρθωσης πελάτη ............................................................................................. 31
Εξαρτήματα ........................................................................................................................... 33
Δοχείο γραφίτη ...................................................................................................................... 34

Προβολή δοχείου γραφίτη ........................................................................................ 34
Πληροφορίες για τα δοχεία γραφίτη ........................................................................... 35

Ανακύκλωση δοχείου γραφίτη .................................................................... 35
Αποθήκευση δοχείου γραφίτη ..................................................................... 35
Πολιτική της HP για δοχεία γραφίτη άλλου κατασκευαστή .............................. 35

Αντικατάσταση του δοχείου γραφίτη ........................................................................... 36

4 Εκτύπωση ....................................................................................................................... 39

Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης (Windows) ................................................... 40

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 41

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD ................................................... 41

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows) .................................................................... 42

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ........................................... 42
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 43
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 43
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 43

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) ................................................................... 44

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ........................................... 44
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 44
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 45
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 45

Εκτύπωση εργασιών (Windows) ................................................................................................ 46

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) .......................................................... 46
Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης (Windows) ......................................................... 48
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ....................................................... 51
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ................................................. 53
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Windows) ....................................................... 57
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Windows) ............................................................ 59
Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows) ............................................................................. 61
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας σε διαφορετικό χαρτί (Windows) .............. 64
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Windows) ......................................... 67
Δημιουργία φυλλαδίου (Windows) ............................................................................ 69
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Windows) ........................................................................ 70
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Windows) ............................................... 70
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Windows) .................................................................... 71

iv

ELWW

background image

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Windows) ........................................................... 72

Εκτύπωση εργασιών (Mac OS X) ............................................................................................... 73

Χρήση μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ......................................................... 73
Δημιουργία μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) .................................................. 73
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ..................................................... 74
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ................................................ 75
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Mac OS X) ...................................................... 75
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Mac OS X) .......................................................... 75
Επιλογή τύπου χαρτιού (Mac OS X) ............................................................................ 76
Εκτύπωση εξώφυλλου (Mac OS X) ............................................................................. 76
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Mac OS X) ....................................... 76
Δημιουργία φυλλαδίου (Mac OS X) ........................................................................... 77
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ....................................................................... 77
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) .............................................. 77
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Mac OS X) ................................................................... 77
Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) .......................................................... 78

Δημιουργία εκτυπώσεων σε ποιότητα αρχειοθέτησης ..................................................................... 79
Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ............................................................................................... 80
Χρήση AirPrint ....................................................................................................................... 81
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εκτύπωσης από USB ...................................................................... 82

5 Αντιγραφή ...................................................................................................................... 83

Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής ................................................................. 84
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής .................................................................... 85
Δημιουργία μεμονωμένου αντίγραφου ....................................................................................... 86
Δημιουργία πολλών αντιγράφων ............................................................................................... 87
Αντιγραφή πολυσέλιδου πρωτοτύπου ......................................................................................... 88
Αντιγραφή ταυτοτήτων ............................................................................................................. 89
Συρραφή μιας εργασίας αντιγραφής ......................................................................................... 91
Αντιγραφή και των δύο όψεων (διπλής όψης) ............................................................................. 92

Αυτόματη αντιγραφή και στις δύο όψεις ...................................................................... 92
Μη αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης ........................................................................ 93

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων .......................................................................................... 94
Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής ....................................................................................... 95
Προσαρμόστε πόσο φωτεινά ή πόσο σκούρα θα είναι τα αντίγραφα ............................................... 96
Αντιγραφή σε λειτουργία προχείρου .......................................................................................... 97
Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού για αντιγραφή σε ειδικό χαρτί ............................................... 98

6 Σάρωση .......................................................................................................................... 99

Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Windows) .............................................................. 100
Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Mac OS X) ............................................................ 101

ELWW

v

background image

Σάρωση σε μονάδα flash USB ................................................................................................ 102
Ρύθμιση των λειτουργιών σάρωσης σε φάκελο δικτύου και σάρωσης σε email ............................... 103

Διαμόρφωση της λειτουργίας σάρωσης σε φάκελο δικτύου .......................................... 103
Διαμόρφωση της λειτουργίας σάρωσης σε email ........................................................ 103

Σάρωση σε φάκελο δικτύου .................................................................................................... 105
Σάρωση σε email .................................................................................................................. 106
Σάρωση με τη χρήση άλλου λογισμικού ................................................................................... 107

Σάρωση από πρόγραμμα συμβατό με το πρωτόκολλο TWAIN (Windows) ..................... 107
Σάρωση από πρόγραμμα συμβατό με το πρωτόκολλο WIA (Windows) ......................... 107

7 Φαξ .............................................................................................................................. 109

Ρύθμιση της λειτουργίας φαξ στο προϊόν ................................................................................. 110

Σύνδεση της θύρας φαξ σε τηλεφωνική γραμμή .......................................................... 110
Σύνδεση πρόσθετων συσκευών ................................................................................. 110

Ρύθμιση του φαξ με τηλεφωνητή ................................................................ 111
Ρύθμιση φαξ σε εσωτερικό τηλέφωνο ......................................................... 112

Ρύθμιση για αυτόνομο φαξ ..................................................................................... 113
Διαμόρφωση ώρας, ημερομηνίας και κεφαλίδας φαξ .................................................. 113

Χρήση του πίνακα ελέγχου για ρύθμιση της ώρας, της ημερομηνίας και της
κεφαλίδας του φαξ ................................................................................. 113
Χρήση του Οδηγού ρύθμισης φαξ της ΗΡ για ρύθμιση της ώρας, της
ημερομηνίας και της κεφαλίδας του φαξ (Windows) .................................... 114

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου ......................................................................................... 115

Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ταχείας κλήσης .......................................... 115
Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων ....................................... 115
Διαγραφή καταχωρίσεων ταχείας κλήσης .................................................................. 116
Διαγραφή καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων ................................................................ 116

Διαμόρφωση ρυθμίσεων αποστολής φαξ ................................................................................. 117

Ρύθμιση ειδικών συμβόλων και επιλογών κλήσης ....................................................... 117

Ρύθμιση προθέματος κλήσης .................................................................... 117

Ρύθμιση της ανίχνευσης του τόνου κλήσης ................................................................ 118

Τονική ή παλμική κλήση ........................................................................... 118

Ρύθμιση επιλογών αυτόματης επανάκλησης ............................................................... 118
Ρύθμιση ανοιχτού/σκούρου και ανάλυσης ................................................................ 119

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης ρύθμισης ανοιχτού/σκούρου (αντίθεση) ............. 119
Προσαρμογή ρυθμίσεων ανάλυσης ........................................................... 120

Ρύθμιση κωδικών χρέωσης ...................................................................................... 120

Διαμόρφωση ρυθμίσεων λήψης φαξ ....................................................................................... 122

Ρύθμιση προώθησης φαξ ........................................................................................ 122
Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης ......................................................................... 123
Αποκλεισμός ή άρση αποκλεισμού αριθμών φαξ ........................................................ 123

vi

ELWW

background image

Ρύθμιση του αριθμού κουδουνισμάτων πριν την απάντηση ........................................... 124
Ρύθμιση χαρακτηριστικού κουδουνίσματος ................................................................ 125
Χρήση αυτόματης σμίκρυνσης ................................................................................. 125
Ορισμός ρυθμίσεων φαξ ........................................................................................ 126
Ρύθμιση της έντασης ήχου του φαξ ........................................................................... 126

Ρύθμιση της έντασης ειδοποίησης, της έντασης τηλεφωνικής γραμμής και της
έντασης κουδουνίσματος ......................................................................... 126

Ρύθμιση φαξ με σήμανση λήψης .............................................................................. 127
Ρύθμιση της δυνατότητας προσωπικής λήψης ............................................................ 127

Ρύθμιση σταθμοσκόπησης φαξ ............................................................................................... 128
Χρήση του φαξ ..................................................................................................................... 129

Προγράμματα φαξ που υποστηρίζονται ..................................................................... 129
Ακύρωση ενός φαξ ................................................................................................ 129

Ακύρωση του τρέχοντος φαξ .................................................................... 129
Ακύρωση μιας εργασίας φαξ σε εκκρεμότητα .............................................. 130

Διαγραφή φαξ από τη μνήμη ................................................................................... 130
Χρήση φαξ σε σύστημα DSL, PBX, ISDN ή ISDN ........................................................ 130

DSL ...................................................................................................... 131
PBX ...................................................................................................... 131
ISDN .................................................................................................... 131

Χρήση φαξ σε υπηρεσία VoIP .................................................................................. 131
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα περιεχόμενα διατηρούνται στη μνήμη του φαξ ......... 132
Θέματα ασφαλείας κατά τη σύνδεση εσωτερικών δικτύων σε δημόσιες τηλεφωνικές
γραμμές ............................................................................................................... 132
Αποστολή φαξ από τον επίπεδο σαρωτή .................................................................... 132
Φαξ από τον τροφοδότη εγγράφων .......................................................................... 133
Χρήση ταχέων κλήσεων και καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων ......................................... 134
Αποστολή φαξ από το λογισμικό (Windows) ............................................................. 134
Αποστολή φαξ από τηλέφωνο συνδεδεμένο στη γραμμή φαξ ........................................ 135
Αποστολή φαξ με επιβεβαίωση ................................................................................ 136
Αποστολή φαξ με καθυστέρηση ............................................................................... 136
Αποστολή φαξ με συνδυασμό ηλεκτρονικού και έντυπου εγγράφου ............................... 137
Χρήση κωδικών πρόσβασης, πιστωτικών καρτών ή τηλεφωνικών καρτών ........................ 137

Διεθνής αποστολή φαξ ............................................................................ 137

Εκτύπωση φαξ ....................................................................................................... 138

Επανεκτύπωση ενός φαξ ........................................................................... 139
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις των φαξ που λαμβάνονται ................. 140
Εκτύπωση ενός αποθηκευμένου φαξ όταν η δυνατότητα προσωπικής λήψης
είναι ενεργοποιημένη ............................................................................... 140

Λήψη φαξ όταν ακούγονται ήχοι φαξ στην τηλεφωνική γραμμή ..................................... 140

ELWW

vii

background image

8 Διαχείριση και συντήρηση ............................................................................................. 143

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος HP Reconfiguration Utility για αλλαγή της σύνδεσης του
προϊόντος (Windows) ........................................................................................................... 144
Ρύθμιση της λειτουργίας HP Wireless Direct ............................................................................. 145
Χρήση εφαρμογών Υπηρεσιών Web της HP .............................................................................. 146
Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου ΙΡ ......................................................................................... 147

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ...................................... 147
Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου .................................................................... 147
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου ........... 147
Μετονομασία του προϊόντος σε ένα δίκτυο ................................................................ 148
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ......................................... 149

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 150
Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X ................................................................................ 153

Άνοιγμα Βοηθητικού προγράμματος HP ................................................................... 153
Λειτουργίες του Βοηθητικού προγράμματος HP .......................................................... 153

Χρήση λογισμικού HP Web Jetadmin ...................................................................................... 154
Ρυθμίσεις οικονομίας ............................................................................................................ 155

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode .................................................................... 155
Ρύθμιση της καθυστέρησης αναστολής λειτουργίας .................................................... 155
Ρύθμιση καθυστέρησης αυτόματης απενεργοποίησης .................................................. 156

Δυνατότητες ασφαλείας προϊόντος .......................................................................................... 157

Κλείδωμα του προϊόντος ......................................................................................... 157
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του προϊόντος ......................................... 157

Αναβάθμιση υλικολογισμικού ................................................................................................ 159

Μη αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού .............................................................. 159
Ρύθμιση του προϊόντος για αυτόματη αναβάθμιση του υλικολογισμικού ........................ 159

9 Επίλυση προβλημάτων .................................................................................................. 161

Λίστα ελέγχου επίλυσης προβλημάτων ..................................................................................... 162

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά .............................................. 162
Βήμα 2: Έλεγχος της καλωδίωσης ή της ασύρματης σύνδεσης ..................................... 162
Βήμα 3: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για μηνύματα σφάλματος ...................................... 163
Βήμα 4: Ελέγξτε το χαρτί ......................................................................................... 163
Βήμα 5: Ελέγξτε το λογισμικό .................................................................................. 163
Βήμα 6: Λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης ............................................................. 164
Βήμα 7: Λειτουργία δοκιμαστικής αντιγραφής ............................................................ 164
Βήμα 8: Δοκιμή της λειτουργίας φαξ ........................................................................ 164
Βήμα 9: Ελέγξτε το δοχείο γραφίτη ........................................................................... 164
Βήμα 10: Δοκιμάστε να στείλετε μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή ....................... 165
Βήμα 11: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. ............................... 165

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών ........................................................................... 166

viii

ELWW

background image

Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου ..................................................................................... 167
Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού .......................................................................... 168

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ........................................................................................ 168
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ...................................................................... 168
Ο τροφοδότης εγγράφων παρουσιάζει εμπλοκή, δεν διατηρεί ίσιο το φύλλο ή πιάνει
πολλά φύλλα χαρτιού ............................................................................................. 169
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού από τους δίσκους χαρτιού .............................................. 169

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού ........................................................................................... 170

Θέσεις εμπλοκών ................................................................................................... 170
Αποκαταστήστε τις εμπλοκές στον τροφοδότη εγγράφων .............................................. 172
Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή εξόδου ........................................................... 174
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 ...................................................................... 176
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 ή στον προαιρετικό Δίσκο 3 .............................. 179
Αποκατάσταση εμπλοκών στη μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη ..................................... 183
Αποκαταστήστε τις εμπλοκές στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης ............................... 185

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................................... 187

Εκτύπωση από διαφορετικό πρόγραμμα λογισμικού .................................................... 187
Ορισμός της ρύθμισης τύπου χαρτιού για την εργασία εκτύπωσης ................................ 187

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows) ........................................ 187
Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Mac OS X) ....................................... 188

Έλεγχος της κατάστασης του δοχείου γραφίτη ............................................................ 188
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ............................................................................... 188
Οπτικός έλεγχος του δοχείου γραφίτη ....................................................................... 189
Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης .......................................................... 189

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP .......................... 189
Έλεγχος περιβάλλοντος προϊόντος ............................................................ 189

Έλεγχος ρυθμίσεων λειτουργίας EconoMode ............................................................. 190
Δοκιμή διαφορετικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης .......................................... 190

Βελτίωση ποιότητας αντιγραφής .............................................................................................. 192

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ............................................ 192
Έλεγχος ρυθμίσεων χαρτιού .................................................................................... 193
Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες ........................................................................ 193
Αντιγραφή από άκρη σε άκρη .................................................................................. 194
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του
τροφοδότη εγγράφων ............................................................................................. 194

Βελτίωση ποιότητας σάρωσης ................................................................................................. 196

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ............................................ 196
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του
τροφοδότη εγγράφων ............................................................................................. 197

Βελτίωση ποιότητας φαξ ........................................................................................................ 199

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ............................................ 199

ELWW

ix

background image

Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης φαξ αποστολής .......................................................... 200
Έλεγχος ρύθμισης διόρθωσης σφαλμάτων ................................................................ 201
Αποστολή σε άλλη συσκευή φαξ .............................................................................. 201
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του
τροφοδότη εγγράφων ............................................................................................. 201
Έλεγχος ρύθμισης προσαρμογής στη σελίδα ............................................................. 202
Έλεγχος συσκευής φαξ αποστολέα ........................................................................... 202

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά ................................................................................ 203

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ......................................................................................... 203
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ....................................................................................... 204

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB ................................................................ 205

Το μενού "Μονάδα Flash USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε τη μονάδα flash USB .......... 205
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από τη μονάδα flash USB ................................................... 205
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού "Μονάδα Flash USB" ...... 206

Επίλυση προβλημάτων φαξ .................................................................................................... 207

Λίστα ελέγχου για την επίλυση προβλημάτων φαξ ....................................................... 207
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου φαξ ......................................................................... 209
Αναφορά ανίχνευσης φαξ ....................................................................................... 210
Εκτύπωση αναφοράς σφαλμάτων φαξ ....................................................................... 210

Εκτύπωση όλων των αναφορών φαξ .......................................................... 210
Εκτύπωση μεμονωμένων αναφορών φαξ ..................................................... 211
Ρύθμιση της αναφοράς σφάλματος φαξ ..................................................... 211

Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφαλμάτων φαξ ................................................. 211
Αλλαγή της ταχύτητας φαξ ...................................................................................... 212
Επίλυση προβλημάτων αποστολής φαξ ..................................................................... 212

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου ................................... 213

Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας ............................... 213
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης ......................................................... 213
Εμφανίζεται το μήνυμα Συσκευή φαξ απασχολημένη ...................... 214
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν υπάρχει απάντηση φαξ ........................ 214
Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη εγγράφων ............................... 215
Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης .... 215
Σφάλμα σαρωτή ...................................................................... 216

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα Έτοιμο, χωρίς να γίνεται
προσπάθεια αποστολής του φαξ ............................................................... 216
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει το μήνυμα "Αποθήκευση σελίδας 1" και δεν
προχωράει πέρα από αυτό το μήνυμα ........................................................ 216
Είναι δυνατή η λήψη φαξ, αλλά όχι η αποστολή .......................................... 216
Το προϊόν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης .......................................... 217
Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών φαξ από τον πίνακα ελέγχου .......... 217
Δεν είναι δυνατή η χρήση ταχείας κλήσης ................................................... 217

x

ELWW

background image

Δεν είναι δυνατή η χρήση ομαδικών κλήσεων .............................................. 218
Λήψη ηχογραφημένου μηνύματος σφάλματος από την εταιρεία τηλεφωνίας,
κατά την αποστολή φαξ ........................................................................... 218
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ, όταν ένα τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο
προϊόν .................................................................................................. 219

Επίλυση προβλημάτων λήψης φαξ ........................................................................... 219

Το φαξ δεν αποκρίνεται ........................................................................... 219

Το φαξ διαθέτει αποκλειστική γραμμή τηλεφώνου .......................... 219
Στο προϊόν έχει συνδεθεί τηλεφωνητής ........................................ 219
Η ρύθμιση Λειτουργία απάντησης έχει οριστεί σε Μη αυτόματα. ...... 220
Η γραμμή φαξ διαθέτει τηλεφωνητή ............................................ 220
Το προϊόν έχει συνδεθεί σε υπηρεσία τηλεφωνίας DSL .................... 221
Το προϊόν χρησιμοποιεί υπηρεσία τηλεφωνίας fax over IP ή VoIP .... 221

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου ................................... 222

Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν ανιχνεύθηκε φαξ. ............................... 222
Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας ............................... 222
Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης .... 223
Εμφανίζεται το μήνυμα Συσκευή φαξ απασχολημένη ...................... 223

Λαμβάνεται φαξ, αλλά δεν εκτυπώνεται ...................................................... 224

Η λειτουργία Προσωπική λήψη είναι ενεργοποιημένη ..................... 224

Ο παραλήπτης λαμβάνει σήμα απασχολημένου ........................................... 224

Στο προϊόν έχει συνδεθεί ένα ακουστικό ...................................... 224
Χρησιμοποιείται διαχωριστής (σπλίτερ) για την τηλεφωνική γραμμή . . 224

Δεν εντοπίζεται τόνος κλήσης .................................................................... 224
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη φαξ σε γραμμή PBX ............................. 225

Επίλυση γενικών προβλημάτων φαξ .......................................................................... 225

Η αποστολή των φαξ γίνεται με χαμηλή ταχύτητα ......................................... 225
Η ποιότητα του φαξ είναι χαμηλή .............................................................. 226
Το φαξ κόβεται ή εκτυπώνεται σε δύο σελίδες .............................................. 226

Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης USB ...................................................................................... 228
Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου .............................................................................. 229

Κακή ενσύρματη σύνδεση ....................................................................................... 229
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν ............................. 229
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ............................................ 230
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο . . 230
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. .................... 230
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά .................... 230
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες ...... 230

Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου ............................................................................... 231

Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας ................................................................. 231

ELWW

xi

background image

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης, το προϊόν δεν
εκτυπώνει .............................................................................................................. 232
Το προϊόν δεν εκτυπώνει, ενώ στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας
άλλου κατασκευαστή .............................................................................................. 232
Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά τη μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή
του προϊόντος ....................................................................................................... 232
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο ασύρματο προϊόν ............... 233
Το ασύρματο προϊόν χάνει την επικοινωνία κατά τη σύνδεσή του σε VPN ....................... 233
Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων .............................................. 233
Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί ........................................................................... 233
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου ασύρματου δικτύου .................................................... 234
Μείωση παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο ................................................................. 234

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows ................................................... 235

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το προϊόν δεν εμφανίζεται στο φάκελο
"Εκτυπωτής" ......................................................................................................... 235
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού ......................... 235
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα .................. 235

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής σε Mac OS X ................................................... 237

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή
"Εκτύπωση & σάρωση" ........................................................................................... 237
Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" ................................................................................ 237
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη
λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" ..................................................... 238
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε .................................. 238
Όταν έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης. .............. 238
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης
γενικής χρήσης ...................................................................................................... 239

Κατάργηση λογισμικού (Windows) ......................................................................................... 240
Κατάργηση λογισμικού (Mac OS X) ........................................................................................ 241
Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε email ................................................................................ 242

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή email ...................................................... 242
Η αποστολή του email απέτυχε ................................................................................. 242
Δεν είναι δυνατή η σάρωση ..................................................................................... 242

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε φάκελο δικτύου .................................................................. 243

Η σάρωση απέτυχε ................................................................................................. 243

Ευρετήριο ......................................................................................................................... 245

xii

ELWW