HP LaserJet Pro MFP M521 series hjælp

background image

LASERJET PRO MFP

Brugervejledning

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt

tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og

-serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er

ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle

fejl eller mangler heri.

Edition 1, 10/2014

Varenummer: A8P80-91066

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemærker tilhørende Adobe Systems

Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker

tilhørende Apple Computer, Inc., der

registreret i USA og andre lande/områder.

iPod er et varemærke tilhørende Apple

Computer, Inc. iPod må kun anvendes til

lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af

indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke

musik.

Bluetooth er et varemærke, der tilhører dets

ejer og anvendes af Hewlett-Packard

Company i henhold til en licensaftale.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktpræsentation ........................................................................................................ 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Produktoversigter ..................................................................................................................... 4

Produktet set forfra .................................................................................................... 4
Produktet set bagfra .................................................................................................. 5
Interfaceporte ........................................................................................................... 6
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 7

Kontrolpanel ............................................................................................................................ 8

Kontrolpanellayout .................................................................................................... 8
Startskærmbillede for kontrolpanelet ............................................................................ 9
Kontrolpanelets Hjælp-system .................................................................................... 10

Udskrivning af produktrapporter .............................................................................................. 11

2 Papirbakker ................................................................................................................... 13

Understøttede papirformater .................................................................................................... 14
Understøttede papirtyper ......................................................................................................... 16
Bakke 1 ................................................................................................................................ 17

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 17
Læg papir i bakke 1 ................................................................................................ 18

Bakke 2 og ekstrabakke 3 ....................................................................................................... 20

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 20
Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) ...................................................................... 21

Brug af udskriftsindstilling til papir ............................................................................................ 23

Udskriv til standardudskriftsbakke .............................................................................. 23
Udskriv til den bageste udskriftsbakke ........................................................................ 23

3 Dele, forbrugsvarer og tilbehør ...................................................................................... 25

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................... 26
HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP ............................................................ 27
HP's websted for antiforfalskning ............................................................................................. 28
Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid .............................................. 29

DAWW

iii

background image

Aktiver eller deaktiver indstillingen for Meget lav ......................................................... 29

Dele til reparationer foretaget af kunden ................................................................................... 31
Tilbehør ................................................................................................................................ 33
Tonerpatron .......................................................................................................................... 34

Visning af tonerpatron ............................................................................................. 34
Oplysninger om tonerpatron ..................................................................................... 35

Genbrug af tonerpatronen ......................................................................... 35
Opbevaring af tonerpatroner ..................................................................... 35
HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP ................ 35

Udskift tonerpatronerne ............................................................................................ 36

4 Udskriv .......................................................................................................................... 39

Understøttede printerdrivere (Windows) .................................................................................... 40

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

UPD-installationstilstande ........................................................................... 41

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) .................................................................... 42

Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob ...................................................... 42
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 42
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 43
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 43

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) ................................................................... 44

Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob ...................................................... 44
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 44
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 44
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 45

Udskrivningsopgaver (Windows) ............................................................................................. 46

Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) .................................................................. 46
Opret udskrivningsgenveje (Windows) ....................................................................... 48
Udskriv automatisk på begge sider (Windows) ........................................................... 51
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) ............................................. 53
Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) ............................................................... 57
Valg af sideretning (Windows) ................................................................................. 59
Valg af papirtype (Windows) ................................................................................... 61
Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) ................................... 64
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) ............................. 67
Oprettelse af en brochure (Windows) ........................................................................ 69
Valg af papirformat (Windows) ................................................................................ 70
Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) ...................................................... 70
Udskrivning af vandmærker (Windows) ..................................................................... 71
Annullering af et udskriftsjob (Windows) .................................................................... 72

Udskrivningsopgaver (Mac OS X) ............................................................................................ 73

iv

DAWW

background image

Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) .................................................. 73
Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) .......................................... 73
Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) .................................................... 74
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) ........................................... 75
Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) ............................................................. 75
Valg af sideretning (Mac OS X) ................................................................................ 75
Valg af papirtype (Mac OS X) .................................................................................. 76
Udskrivning af en forside (Mac OS X) ........................................................................ 76
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) ............................ 76
Oprettelse af en brochure (Mac OS X) ....................................................................... 76
Valg af papirformat (Mac OS X) ............................................................................... 77
Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) ..................................................... 77
Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) .................................................................... 77
Annullering af et udskriftsjob (Mac) ........................................................................... 78

Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet ................................................................................ 79
Brug af HP ePrint .................................................................................................................... 80
Brug AirPrint .......................................................................................................................... 81
Brug direkte USB-udskrivning ................................................................................................... 82

5 Kopier ............................................................................................................................ 83

Angivelse af nye standardkopiindstillinger ................................................................................. 84
Gendannelse af standardkopiindstillinger .................................................................................. 85
Oprettelse af en enkelt kopi ..................................................................................................... 86
Oprettelse af flere kopier ........................................................................................................ 87
Kopiering af en flersidet original .............................................................................................. 88
Kopier legitimationskort .......................................................................................................... 89
Sortering af et kopijob ............................................................................................................ 90
Kopiere på begge sider (dupleksudskrivning) ............................................................................ 91

Automatisk kopiering på begge sider ........................................................................ 91
Manuel kopiering på begge sider ............................................................................. 92

Formindskelse eller forstørrelse af en kopi ................................................................................. 93
Optimering af kopikvaliteten ................................................................................................... 94
Justering af lysstyrke eller mørke på kopier ................................................................................ 95
Kopiering i udkastmodus ......................................................................................................... 96
Indstilling af papirformat eller -type for kopiering på specialpapir ................................................ 97

6 Scanning ........................................................................................................................ 99

Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) .......................................................... 100
Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) ......................................................... 101
Scanne til et USB-flashdrev .................................................................................................... 102
Konfigurer funktionerne for scanning til netværksmappen og scanning til e-mail ........................... 103

DAWW

v

background image

Konfigurer funktionen Scan til netværksmappe .......................................................... 103
Konfigurer funktionen Scan til e-mail ........................................................................ 103

Scan til en netværksmappe .................................................................................................... 105
Scan til e-mail ...................................................................................................................... 106
Scanning vha. andre programmer .......................................................................................... 107

Scanne fra et TWAIN-kompatibelt program (Windows) .............................................. 107
Scanne fra et WIA-kompatibelt program (Windows) .................................................. 107

7 Fax .............................................................................................................................. 109

Opsæt produktet til fax ......................................................................................................... 110

Tilslut faxporten til en telefonlinje ............................................................................. 110
Tilslutning af ekstra enheder ................................................................................... 110

Konfiguration af fax med en telefonsvarer ................................................. 111
Opsætning af fax med en lokaltelefon ...................................................... 112

Konfiguration af enkeltstående fax .......................................................................... 113
Konfigurer klokkeslæt, dato og sidehoved for faxen. .................................................. 113

Brug af kontrolpanelet til at indstille klokkeslæt, dato og faxsidehoved. ......... 113
Brug af HP-guiden Faxopsætning til at konfigurere faxklokkeslættet, datoen
og sidehovedet (Windows). ..................................................................... 114

Brug af telefonbogen ............................................................................................................ 115

Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter ........................................................ 115
Oprettelse og redigering af gruppeopkaldskoder ...................................................... 115
Slette hurtigopkaldsposter ....................................................................................... 116
Sletning af gruppeopkaldskoder .............................................................................. 116

Konfigurer indstillinger for afsendelse af fax ............................................................................ 117

Angivelse af specialopkaldssymboler og -indstillinger ................................................ 117

Indstilling af et opkaldspræfiks ................................................................. 117

Indstil registreringen af klartone .............................................................................. 118

Tone- eller pulsopkald ............................................................................. 118

Angiv indstillinger for automatisk genopkald ............................................................. 118
Angivelse af lys/mørk samt opløsning ...................................................................... 119

Angivelse af standardkontrastindstillingen for lys/mørk ............................... 119
Angivelse af indstillinger for opløsning ...................................................... 119

Angivelse af faktureringskoder ................................................................................ 120

Konfigurer indstillinger for modtagelse af fax ........................................................................... 122

Angivelse af videresendelse af faxer ........................................................................ 122
Angivelse af svartilstanden ..................................................................................... 122
Blokering eller ophævelse af blokeringen af faxnumre ............................................... 123
Angivelse af antallet af ringetoner, før der svares ...................................................... 123
Angivelse af nummerbestemte ringetoner ................................................................. 124
Brug af automatisk reduktion af indgående faxer ...................................................... 125

vi

DAWW

background image

Angivelse af faxindstillinger .................................................................................... 125
Angivelse af faxlydstyrke ........................................................................................ 126

Angivelse af lydstyrke for alarm, telefonlinje og ringetone ........................... 126

Oprettelse af stempling af modtagne faxer ............................................................... 126
Angivelse af funktionen Privat modtag ..................................................................... 127

Angivelse af polling af faxer .................................................................................................. 127
Brug af faxer ....................................................................................................................... 128

Understøttede faxprogrammer ................................................................................ 128
Annullering af en fax ............................................................................................. 128

Annullering af den aktuelle fax ................................................................ 128
Annullering af et ventende faxjob ............................................................. 129

Sletning af faxer i hukommelsen .............................................................................. 129
Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system ........................................................... 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Brug af fax på en VoIP-tjeneste ............................................................................... 130
Faxhukommelsen bevares, når der er strømsvigt ........................................................ 131
Sikkerhedsproblemer, når interne netværk tilsluttes offentlige telefonlinjer ..................... 131
Fax fra flatbed-scanneren ....................................................................................... 131
Fax fra dokumentføderen ....................................................................................... 132
Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne ............................................ 133
Afsendelse af en fax fra softwaren (Windows) .......................................................... 133
Afsendelse af en fax ved opkald fra en telefon, der er tilsluttet faxlinjen ....................... 134
Sende en fax med bekræftelse ................................................................................ 135
Planlægning af senere afsendelse af fax .................................................................. 135
Send en fax, der kombinerer et elektronisk og et papirdokument ................................. 136
Brug af adgangskoder, kreditkort eller opkaldskort .................................................... 136

Afsendelse af faxer internationalt ............................................................. 136

Udskrivning af fax ................................................................................................. 137

Genudskrivning af en fax ........................................................................ 138
Automatisk udskrivning på begge sider af modtagne faxer .......................... 139
Udskrivning af en gemt fax, når funktionen Privat modtag er aktiveret ........... 139

Modtagelse af faxer, når faxtoner kan høres på telefonlinjen ...................................... 139

8 Administration og vedligeholdelse ................................................................................ 141

Brug HP Reconfiguration Utility til at ændre produktforbindelsen (Windows) ................................ 142
Konfigurer HP Wireless Direct-udskrivning ............................................................................... 143
Brug af HP Web Services-programmer .................................................................................... 144
Konfiguration af IP-netværksindstillinger .................................................................................. 145

Printer deler ansvarsfraskrivelse .............................................................................. 145

DAWW

vii

background image

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ............................................... 145
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .................................. 145
Omdøbning af produktet på netværket .................................................................... 146
Linkhastighed og dupleksindstillinger ....................................................................... 147

HP Device Toolbox ............................................................................................................... 148
HP Utility til Mac OS X .......................................................................................................... 151

Åbn HP Utility ....................................................................................................... 151
HP Utility-funktioner ............................................................................................... 151

Brug programmet HP Web Jetadmin ....................................................................................... 152
Økonomiindstillinger ............................................................................................................ 153

Udskrivning med EconoMode ................................................................................. 153
Angivelse af udsættelse af dvale ............................................................................. 153
Angiv udsættelsen af automatisk slukning ................................................................. 153

Produktsikkerhedsfunktioner ................................................................................................... 155

Låsning af produktet .............................................................................................. 155
Angivelse eller ændring af adgangskoden for produktet ............................................ 155

Opgrader firmwaren ............................................................................................................ 156

Opgrader firmwaren manuelt ................................................................................. 156
Indstil produktet til automatisk at opgradere firmwaren .............................................. 156

9 Problemløsning ............................................................................................................ 157

Tjekliste for problemløsning ................................................................................................... 158

Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret ................................................ 158
Trin 2: Kontroller den kabelbaserede eller trådløse forbindelse. .................................. 158
Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet ................................... 159
Trin 4: Kontroller papiret ........................................................................................ 159
Trin 5: Kontroller softwaren .................................................................................... 159
Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten ............................................................ 159
Trin 7: Kontroller kopieringsfunktionaliteten .............................................................. 160
Trin 8: Test faxfunktionaliteten ................................................................................. 160
Trin 9: Kontroller tonerpatronen .............................................................................. 160
Trin 10: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer. ............................................... 160
Trin 11: Kontroller, at produktet er på netværket. ...................................................... 160

Gendannelse af fabriksstandarderne ...................................................................................... 161
Kontrolpanelets Hjælp-system ................................................................................................. 162
Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................. 163

Produktet tager ikke papir ...................................................................................... 163
Produktet tager flere ark papir ................................................................................ 163
Papir i dokumentføderen sætter sig fast, indføres skævt eller der tages flere stykker
papir ad gangen .................................................................................................. 164
Forebyg papirstop fra papirbakkerne ...................................................................... 164

viii

DAWW

background image

Afhjælpning af papirstop ...................................................................................................... 165

Mulige placeringer af papirstop .............................................................................. 165
Fjern papirstop i dokumentføderen .......................................................................... 167
Afhjælpning af papirstop i udskriftsområdet ............................................................. 169
Afhjælpning af papirstop i bakke 1 ......................................................................... 171
Afhjælpning af papirstop i bakke 2 eller 3 (ekstraudstyr) ............................................ 174
Afhjælpning af papirstop i fikseringsenheden ........................................................... 178
Afhjælp papirstop i dupleksenheden ........................................................................ 180

Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 182

Udskriv fra et andet softwareprogram ...................................................................... 182
Indstil papirtype for udskriftsjobbet .......................................................................... 182

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) .................................................. 182
Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) ................................................ 183

Kontroller status for tonerpatron .............................................................................. 183
Udskriv en renseside .............................................................................................. 183
Undersøg tonerpatronen ........................................................................................ 184
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet .................................................................. 184

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................. 184
Kontroller produktmiljøet ......................................................................... 184

Kontroller EconoMode-indstillingerne ....................................................................... 185
Prøv en anden printerdriver .................................................................................... 185

Forbedring af kopikvaliteten .................................................................................................. 187

Kontrol af scannerglaspladen for snavs .................................................................... 187
Kontroller papirindstillingerne ................................................................................. 188
Optimere for tekst eller billeder ............................................................................... 188
Kant til kant-kopiering ............................................................................................ 189
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 189

Forbedring af scanningskvaliteten .......................................................................................... 191

Kontrol af scannerglaspladen for snavs .................................................................... 191
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 192

Forbedring af faxkvaliteten .................................................................................................... 194

Kontrol af scannerglaspladen for snavs .................................................................... 194
Kontroller indstillingen for opløsning ved afsendelse af fax ......................................... 195
Kontroller indstillingen for fejlkorrektion .................................................................... 196
Send til en anden faxmaskine ................................................................................. 196
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 196
Kontroller indstillingen for tilpasning til side .............................................................. 197
Kontroller afsenderens faxmaskine .......................................................................... 197

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. .......................................................... 198

Produktet udskriver ikke. ......................................................................................... 198
Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 199

DAWW

ix

background image

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ............................................................................. 200

Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-flashdrevet ........................... 200
Filen udskrives ikke fra USB-flashdrevet .................................................................... 200
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i menuen USB-flashdrev ....................................... 201

Løsning af faxproblemer ....................................................................................................... 202

Tjekliste til løsning af problemer med fax .................................................................. 202
Udfør en faxdiagnosticeringstest ............................................................................. 204
Faxregistreringsrapport .......................................................................................... 205
Faxfejlrapport, udskrive ......................................................................................... 205

Udskrivning af alle faxrapporter ............................................................... 205
Udskrivning af individuelle faxrapporter .................................................... 206
Indstilling af faxfejlrapporten ................................................................... 206

Indstilling af tilstanden faxfejlrettelse ........................................................................ 206
Ændring af faxhastigheden .................................................................................... 207
Løs problemer med afsendelse af faxer .................................................................... 207

Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet ............................................ 207

Meddelelsen Kommunikationsfejl vises ....................................... 207
Ingen klartone ......................................................................... 208
Meddelelsen Fax optaget vises ................................................. 209
Meddelelsen Ingen faxsvar vises ............................................... 209
Papirstop i dokumentføder ........................................................ 210
Meddelelsen Faxlager er fuldt vises ........................................... 210
Scannerfejl ............................................................................. 210

Meddelelsen Klar vises på kontrolpanelet, og der bliver ikke gjort forsøg på
at sende faxen ....................................................................................... 210
Kontrolpanelet viser meddelelsen "Gemmer side 1", og fortsætter ikke
længere end til meddelelsen. ................................................................... 211
Faxer kan modtages, men ikke sendes ...................................................... 211
Produktet er beskyttet med adgangskode ................................................... 211
Faxfunktioner kan ikke benyttes fra kontrolpanelet ...................................... 212
Hurtigopkald kan ikke anvendes .............................................................. 212
Gruppeopkald kan ikke anvendes ............................................................ 212
Der modtages en registreret meddelelse fra telefonselskabet ved forsøg på at
sende en fax .......................................................................................... 213
Der kan ikke sendes faxer, når der er sluttet en telefon til produktet .............. 213

Løs problemer med modtagelse af faxer ................................................................... 213

Faxen svarer ikke ................................................................................... 214

Faxen har en dedikeret telefonlinje ............................................ 214
Der er sluttet en telefonsvarer til produktet ................................... 214
Indstillingen Svartilstand er angivet til Manuel. ............................ 215
Personbesked er tilgængelig på faxlinjen ................................... 215

x

DAWW

background image

Produktet er sluttet til en DSL-telefontjeneste ................................. 215
Produktet bruger en fax via IP- eller VoIP-telefontjeneste ................ 216

Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet ............................................ 216

Meddelelsen Ingen fax reg. vises .............................................. 216
Meddelelsen Kommunikationsfejl vises ....................................... 216
Meddelelsen Faxlager er fuldt vises ........................................... 217
Meddelelsen Fax optaget vises ................................................. 218

Der er modtaget en fax, men den bliver ikke udskrevet ............................... 218

Funktionen Privat modtag. er aktiveret ........................................ 218

Afsenderen modtager et optaget-signal ..................................................... 218

Der er forbundet en telefon til produktet ..................................... 218
Der anvendes en telefonlinje-splitter ........................................... 219

Ingen klartone ........................................................................................ 219
Kan ikke sende eller modtage en fax på en PBX-linje .................................. 219

Løse generelle faxproblemer ................................................................................... 219

Faxer bliver sendt langsomt ..................................................................... 219
Faxkvaliteten er dårlig ............................................................................ 220
Faxen bliver skåret af eller fordelt på to sider ............................................ 221

Løsning af generelle USB-problemer ....................................................................................... 222
Løsning af problemer med kablet netværk ............................................................................... 223

Dårlig fysisk forbindelse ......................................................................................... 223
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet ............................................ 223
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. ................................................... 224
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket ......................... 224
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer .............................. 224
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert ................................. 224
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ............................ 224

Løsning af problemer med trådløst netværk .............................................................................. 225

Tjekliste for trådløs forbindelse ................................................................................ 225
Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet ............................ 226
Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på
computeren .......................................................................................................... 226
Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt
er blevet flyttet ...................................................................................................... 226
Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt .......................................... 226
Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN .................. 227
Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk .................................................. 227
Det trådløse netværk fungerer ikke .......................................................................... 227
Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk ................................................... 228
Reducer interferens i et trådløst netværk ................................................................... 228

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows ................................................................... 229

DAWW

xi

background image

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ........................................ 229
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ............................................ 229
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................... 229

Afhjælpning af produktsoftwareproblemer med Mac OS X ........................................................ 231

Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan .......................... 231
Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan ...... 231
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv og fax
eller Udskriv og scan. ............................................................................................ 231
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 232
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv og fax eller
Udskriv og scan, efter at driveren er valgt. ............................................................... 232
Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse ........................ 233

Fjernelse af software (Windows) ............................................................................................ 234
Fjernelse af software (Mac OS X) ........................................................................................... 235
Løs problemer med scanning til e-mail .................................................................................... 236

Kan ikke oprette forbindelse til e-mail-serveren. ......................................................... 236
E-mail mislykkedes ................................................................................................. 236
Kan du ikke scanne ............................................................................................... 236

Løs problemer med scanning til netværksmappe ....................................................................... 237

Scanningen mislykkedes ........................................................................................ 237

Indeks .............................................................................................................................. 239

xii

DAWW