HP LaserJet Pro MFP M521 series - Použití rychlých voleb a voleb skupinového vytáčení

background image

Použití rychlých voleb a voleb skupinového vytáčení

1.

Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru

nebo do podavače dokumentů.

2.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu

zařízení stiskněte tlačítko

Fax

.

3.

Na klávesnici stiskněte ikonu faxového

telefonního seznamu.

4.

Stiskněte název samostatné nebo skupinové

volby, kterou chcete použít.

5.

Stiskněte tlačítko

Spustit faxování

.