Nápověda pro HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Uživatelská příručka

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních

o záruce dodaných s těmito výrobky

a službami. Z tohoto dokumentu nelze

vyvozovat další záruky. Společnost HP není

odpovědná za technické nebo textové chyby

nebo opomenutí obsažená v tomto

dokumentu.

Edition 1, 10/2014

Číslo dílu: A8P80-91065

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou

ochranné známky společnosti Adobe

Systems Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky

společnosti Apple Computer, Inc.

registrované v USA a dalších zemích /

oblastech. iPod je ochranná známka

společnosti Apple Computer, Inc. iPod je

určen pouze pro legální kopírování či

kopírování autorizované držitelem

autorských práv. Nekraďte hudbu.

Bluetooth je ochranná známka, která je

majetkem příslušného vlastníka, používaná

společností Hewlett-Packard Company na

základě licence.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

a Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

background image

Obsah

1 Úvod k produktu .............................................................................................................. 1

Porovnání modelů .................................................................................................................... 2
Zobrazení produktu .................................................................................................................. 4

Pohled na produkt zepředu ........................................................................................ 4
Pohled na produkt zezadu ......................................................................................... 5
Porty rozhraní ........................................................................................................... 6
Umístění sériového čísla a čísla modelu ....................................................................... 7

Ovládací panel ........................................................................................................................ 8

Rozvržení ovládacího panelu ...................................................................................... 8
Úvodní obrazovka ovládacího panelu ......................................................................... 9
Systém nápovědy na ovládacím panelu ..................................................................... 10

Tisk hlášení produktu .............................................................................................................. 11

2 Zásobníky papíru ........................................................................................................... 13

Podporované formáty papíru ................................................................................................... 14
Podporované typy papíru ........................................................................................................ 16
Zásobník 1 ............................................................................................................................ 17

Kapacita zásobníku a orientace papíru ..................................................................... 17
Plnění zásobníku 1 .................................................................................................. 18

Zásobník 2 a volitelný zásobník 3 ............................................................................................ 20

Kapacita zásobníku a orientace papíru ..................................................................... 20
Plnění zásobníku 2 a volitelného zásobníku 3 ............................................................. 21

Možnosti použití výstupu papíru .............................................................................................. 23

Tisk s výstupem ve standardní výstupní přihrádce ........................................................ 23
Tisk s výstupem v zadní výstupní přihrádce ................................................................. 23

3 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství ............................................................ 25

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu ................................................ 26
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu ........................................ 27
Webové stránky společnosti HP proti padělání .......................................................................... 28
Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti ...................................................... 29

CSWW

iii

background image

Povolení nebo zakázání nastavení při velmi nízké úrovni ............................................. 29

Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem ............................................................................. 31
Příslušenství ........................................................................................................................... 33
Tonerová kazeta .................................................................................................................... 34

Zobrazení tonerové kazety ....................................................................................... 34
Informace o tonerové kazetě .................................................................................... 35

Recyklace tonerové kazety ........................................................................ 35
Skladování tonerových kazet ..................................................................... 35
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tonerových kazet ................. 35

Výměna tonerových kazet ........................................................................................ 36

4 Tisk ................................................................................................................................ 39

Podporované tiskové ovladače (Windows) ................................................................................ 40

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ........................................................................ 41

Režimy instalace UPD ............................................................................... 41

Změna nastavení tiskové úlohy (Windows) ................................................................................ 42

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy .................................................................. 42
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 42
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 43
Změna nastavení konfigurace zařízení ....................................................................... 43

Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X) ............................................................................... 44

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy .................................................................. 44
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 44
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 44
Změna nastavení konfigurace produktu ...................................................................... 45

Tiskové úlohy (systém Windows) .............................................................................................. 46

Použití zkratky pro tisk (Windows) ............................................................................ 46
Vytvoření zkratek pro tisk (Windows) ......................................................................... 48
Automatický tisk na obě strany (Windows) ................................................................. 51
Ruční oboustranný tisk (Windows) ............................................................................. 53
Tisk více stránek na list (Windows) ............................................................................ 57
Výběr orientace stránky (Windows) ........................................................................... 59
Výběr typu papíru (Windows) ................................................................................... 61
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows) ............................................ 64
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) ................................................... 67
Vytvoření brožury (Windows) ................................................................................... 69
Výběr formátu papíru (Windows) .............................................................................. 70
Výběr vlastního formátu papíru (Windows) ................................................................. 70
Tisk vodoznaků (Windows) ...................................................................................... 71
Zrušení tiskové úlohy (Windows) ............................................................................... 72

Tiskové úlohy (systém Mac OS X) ............................................................................................. 73

iv

CSWW

background image

Použití předvolby tisku (Mac OS X) ........................................................................... 73
Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X) ........................................................................ 73
Automatický oboustranný tisk (Mac OS X) .................................................................. 74
Ruční oboustranný tisk (Mac OS X) ............................................................................ 75
Tisk více stránek na list (Mac OS X) ........................................................................... 75
Výběr orientace stránky (Mac OS X) .......................................................................... 75
Výběr typu papíru (Mac OS X) ................................................................................. 76
Tisk titulní stránky (Mac OS X) .................................................................................. 76
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X) .................................................. 76
Vytvoření brožury (Mac OS X) .................................................................................. 76
Výběr formátu papíru (Mac OS X) ............................................................................. 77
Výběr vlastního formátu papíru (Mac OS X) ............................................................... 77
Tisk vodoznaků (Mac OS X) ..................................................................................... 77
Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X) .............................................................................. 78

Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci .................................................................................... 79
Použití služby HP ePrint ........................................................................................................... 80
Použití serveru AirPrint ............................................................................................................ 81
Použití přímého tisku z jednotky USB ........................................................................................ 82

5 Kopírování ..................................................................................................................... 83

Nastavení nového výchozího nastavení kopírování .................................................................... 84
Obnovení výchozího nastavení kopírování ................................................................................ 85
Vytvoření jediné kopie ............................................................................................................ 86
Vytvoření více kopií ................................................................................................................ 87
Kopírování vícestránkové předlohy ........................................................................................... 88
Kopírování identifikačních karet ............................................................................................... 89
Kompletování úlohy kopírování ................................................................................................ 90
Oboustranné kopírování (duplexní) .......................................................................................... 91

Automatické oboustranné kopírování ......................................................................... 91
Ruční oboustranné kopírování ................................................................................... 92

Zmenšení nebo zvětšení kopie ................................................................................................. 93
Optimalizace kvality kopírování ............................................................................................... 94
Nastavení světlosti nebo tmavosti kopií ..................................................................................... 95
Kopírování v režimu konceptu .................................................................................................. 96
Nastavení formátu a typu papíru pro kopírování na speciální papír ............................................. 97

6 Skenování ...................................................................................................................... 99

Skenování pomocí softwaru Skenování HP (Windows) .............................................................. 100
Skenování pomocí softwaru Skenování HP (Mac OS X) ............................................................. 101
Skenování na jednotku USB flash ........................................................................................... 102
Nastavení skenování do síťové složky a skenování do e-mailu ................................................... 103

CSWW

v

background image

Nakonfigurujte funkci skenování do síťové složky ...................................................... 103
Nakonfigurujte funkci skenování do e-mailu .............................................................. 103

Skenování do síťové složky ................................................................................................... 105
Skenovat do e-mailu ............................................................................................................. 106
Skenování pomocí jiného softwaru ......................................................................................... 107

Skenování z programu kompatibilního s technologií TWAIN (Windows) ...................... 107
Skenování z programu kompatibilního s technologií WIA (Windows) .......................... 107

7 Fax .............................................................................................................................. 109

Nastavení funkce faxu u produktu .......................................................................................... 110

Připojení portu faxu k telefonní lince ........................................................................ 110
Připojení dalších zařízení ....................................................................................... 110

Nastavení faxu s telefonním záznamníkem ................................................ 111
Nastavení faxu se společnou linkou .......................................................... 112

Nastavení pro samostatný fax ................................................................................. 113
Konfigurace času, data a hlavičky faxu ................................................................... 113

Nastavení času, data a hlavičky faxu pomocí ovládacího panelu ................. 113
Nastavení času, data a hlavičky pomocí Průvodce nastavením faxu HP
(operační systém Windows) ..................................................................... 114

Použití telefonního seznamu .................................................................................................. 115

Vytváření a úpravy položek rychlé volby .................................................................. 115
Vytváření a úpravy voleb skupinového vytáčení ........................................................ 115
Odstranění položek rychlé volby ............................................................................. 116
Odstranění voleb skupinového vytáčení ................................................................... 116

Konfigurace nastavení odesílání faxu ..................................................................................... 117

Nastavení zvláštních symbolů a voleb vytáčení ......................................................... 117

Nastavení směrového čísla ...................................................................... 117

Nastavení detekce oznamovacího tónu .................................................................... 118

Tónová nebo impulsní volba .................................................................... 118

Nastavení možností automatického vytáčení ............................................................. 118
Nastavení světlosti/tmavosti a rozlišení .................................................................... 119

Určení výchozího nastavení světlosti/tmavosti (kontrastu) ............................. 119
Nastavení rozlišení ................................................................................. 120

Nastavení účtovacích kódů ..................................................................................... 120

Nastavení příjmu faxu .......................................................................................................... 122

Nastavení přesměrování faxů ................................................................................. 122
Nastavení režimu odpovědi ................................................................................... 122
Blokování nebo odblokování faxových čísel .............................................................. 123
Nastavení počtu zazvonění .................................................................................... 123
Nastavení charakteristického vyzvánění ................................................................... 124
Použití automatického zmenšení u příchozích faxů .................................................... 125

vi

CSWW

background image

Nastavení opětovného tisku faxu ............................................................................. 125
Nastavení hlasitosti zvuků faxu ............................................................................... 126

Nastavení hlasitosti výstrahy, telefonní linky a vyzvánění ............................. 126

Nastavení razítkování přijatých faxů ....................................................................... 126
Nastavení funkce soukromého příjmu ...................................................................... 127

Nastavení faxování na vyžádání ........................................................................................... 127
Použití faxu ......................................................................................................................... 128

Podporované faxovací programy ............................................................................ 128
Zrušení faxu ......................................................................................................... 128

Zrušení aktuálního faxu ........................................................................... 128
Zrušení čekající faxové úlohy ................................................................... 129

Odstranění faxů z paměti ....................................................................................... 129
Použití faxu v systému DSL, PBX nebo ISDN .............................................................. 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Použití faxu ve službě VoIP ..................................................................................... 130
Zachování paměti faxu v případě výpadku napájení ................................................. 131
Otázky zabezpečení při připojení interních sítí k veřejným telefonním linkám ............... 131
Faxování ze skleněné desky skeneru ........................................................................ 131
Faxování z podavače dokumentů ............................................................................ 132
Použití rychlých voleb a voleb skupinového vytáčení .................................................. 133
Odeslání faxu ze softwaru (Windows) ..................................................................... 133
Odeslání faxu vytočením z telefonu připojeného k faxové lince ................................... 134
Odeslání faxu s potvrzením .................................................................................... 135
Naplánování pozdějšího odeslání faxu .................................................................... 135
Odeslání faxu při použití kombinace elektronického a papírového dokumentu .............. 136
Použití přístupových kódů, kreditních karet nebo volacích karet ................................... 136

Odesílání faxů do zahraničí .................................................................... 136

Tisk faxu .............................................................................................................. 137

Opakovaný tisk faxu ............................................................................... 138
Automatický tisk na obě strany přijatých faxů ............................................ 139
Tisk uloženého faxu se zapnutou funkcí soukromého příjmu ......................... 139

Příjem faxů při zaznění faxových signálů na telefonní lince ........................................ 139

8 Správa a údržba .......................................................................................................... 141

Použití nástroje HP Reconfiguration Utility ke změně připojení produktu (Windows) ...................... 142
Nastavení funkce HP Wireless Direct ...................................................................................... 143
Použití aplikací Webových služeb HP ..................................................................................... 144
Konfigurace nastavení sítě IP ................................................................................................. 145

Odmítnutí sdílení tiskárny ....................................................................................... 145

CSWW

vii

background image

Zobrazení nebo změna nastavení sítě ...................................................................... 145
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu .......................... 145
Přejmenování produktu v síti ................................................................................... 146
Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku ................................................... 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
Nástroj HP Utility pro systém Mac OS X .................................................................................. 151

Spuštění nástroje HP Utility ..................................................................................... 151
Funkce nástroje HP Utility ....................................................................................... 151

Použití softwaru HP Web Jetadmin ......................................................................................... 152
Úsporná nastavení ............................................................................................................... 153

Tisk v režimu EconoMode ...................................................................................... 153
Nastavení Zpoždění spánku ................................................................................... 153
Nastavení automatického zpoždění vypnutí .............................................................. 154

Funkce zabezpečení produktu ............................................................................................... 155

Zamknutí zařízení ................................................................................................. 155
Nastavení nebo změna hesla produktu .................................................................... 155

Upgrade firmwaru ................................................................................................................ 156

Ruční upgrade firmwaru ......................................................................................... 156
Nastavení automatického upgradu firmwaru ............................................................. 156

9 Řešení potíží ................................................................................................................. 157

Kontrolní seznam řešení potíží ............................................................................................... 158

Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven ................................................... 158
Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení ........................................ 158
Krok 3: Kontrola, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy ................ 159
Krok 4: Kontrola papíru ......................................................................................... 159
Krok 5: Kontrola softwaru ...................................................................................... 159
Krok 6: Kontrola funkce tisku .................................................................................. 159
Krok 7: Kontrola funkce kopírování ......................................................................... 160
Krok 8: Zkontrolujte funkci faxu ............................................................................... 160
Krok 9: Kontrola tonerové kazety ............................................................................ 160
Krok 10: Pokuste se odeslat tiskovou úlohu z počítače ............................................... 160
Krok 11: Přesvědčte se, že je produkt v síti ............................................................... 160

Obnovení výchozích nastavení z výroby ................................................................................. 161
Systém nápovědy na ovládacím panelu .................................................................................. 162
Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ................................................................................ 163

Produkt nepodává papír ........................................................................................ 163
Produkt podává více listů papíru. ............................................................................ 163
Uvíznutí papíru, podavač mačká papír, nebo podává více listů papíru ........................ 164
Předcházení uvíznutí papíru v zásobnících papíru ..................................................... 164

Odstranění uvíznutého média ................................................................................................ 165

viii

CSWW

background image

Místa uvíznutí ....................................................................................................... 165
Odstranění uvíznutí papíru v podavači dokumentů .................................................... 166
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti výstupu ........................................................ 168
Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 1 ............................................................ 170
Odstranění papíru uvíznutého v zásobníku 2 nebo ve volitelném zásobníku 3 .............. 173
Odstranění papíru uvíznutého ve fixační jednotce ..................................................... 177
Odstranění uvíznutých médií z duplexní jednotky ...................................................... 179

Zlepšení kvality tisku ............................................................................................................. 181

Tisk pomocí jiného programu .................................................................................. 181
Nastavení typu papíru pro tiskovou úlohu ................................................................ 181

Kontrola nastavení typu papíru (Windows) ................................................ 181
Kontrola nastavení typu papíru (Mac OS X) ............................................... 182

Kontrola stavu tonerové kazety ............................................................................... 182
Tisk čisticí stránky .................................................................................................. 182
Vizuální kontrola tonerové kazety ............................................................................ 183
Kontrola papíru a tiskového prostředí ...................................................................... 183

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP .......................... 183
Kontrola pracovního prostředí produktu .................................................... 183

Kontrola nastavení režimu EconoMode .................................................................... 183
Vyzkoušení odlišného ovladače tisku ....................................................................... 184

Zlepšení kvality kopírování .................................................................................................... 186

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru ............................................................ 186
Kontrola nastavení papíru ...................................................................................... 187
Optimalizace pro text nebo obrázky ....................................................................... 187
Kopírování od okraje k okraji ................................................................................. 188
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................... 188

Zlepšení kvality skenování ..................................................................................................... 190

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru ............................................................ 190
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................... 191

Zlepšení kvality faxu ............................................................................................................. 193

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru ............................................................ 193
Kontrola nastavení rozlišení odesílaného faxu ........................................................... 194
Kontrola nastavení opravy chyb .............................................................................. 195
Odeslání na jiný fax .............................................................................................. 195
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................... 195
Kontrola nastavení přizpůsobení na stránku .............................................................. 196
Kontrola faxu odesílatele ........................................................................................ 196

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ..................................................................................... 197

Produkt netiskne. ................................................................................................... 197
Produkt tiskne pomalu. ........................................................................................... 198

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB .............................................................................. 199

CSWW

ix

background image

Nabídka jednotky USB se po připojení zařízení s jednotkou USB nezobrazí ................ 199
Soubor z jednotky USB nelze vytisknout ................................................................... 199
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce USB flash disku ....................... 200

Řešení problémů faxu ........................................................................................................... 201

Postupy řešení potíží s faxem .................................................................................. 201
Provedení diagnostického testu faxu ........................................................................ 202
Protokol trasování faxu .......................................................................................... 203
Hlášení o chybách faxu ......................................................................................... 203

Tisk všech sestav faxu ............................................................................. 203
Tisk jednotlivých sestav faxu .................................................................... 203
Nastavení zprávy o chybě faxu ............................................................... 204

Nastavení režimu korekce chyb faxu ....................................................................... 204
Změna rychlosti faxu ............................................................................................. 204
Vyřešení problémů s odesíláním faxů ....................................................................... 205

Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva. ................................. 205

Zobrazí se zpráva Chyba komunikace. ...................................... 205
Chybí oznamovací tón. ............................................................ 206
Zobrazí se zpráva Fax má obsazeno. ........................................ 206
Zobrazí se zpráva Fax nepřijímá. ............................................. 207
Uvíznutý papír v podavači dokumentů ....................................... 207
Zobrazí se zpráva Úložiště faxů je plné. .................................... 208
Chyba skeneru ........................................................................ 208

Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Připraveno bez pokusu o odeslání
faxu. ..................................................................................................... 208
Ovládací panel zobrazí zprávu „Ukládání strany 1“ a nepokračuje dál. ...... 209
Je možné přijímat, ale ne odesílat faxy. .................................................... 209
Produkt je chráněn heslem ....................................................................... 209
Nelze používat funkce faxu z ovládacího panelu. ...................................... 209
Nelze použít tlačítka rychlé volby ............................................................. 210
Nelze použít tlačítka skupinové volby. ...................................................... 210
Přijměte zaznamenanou chybovou zprávu od telefonní společnosti při
pokusu o odeslání faxu. .......................................................................... 210
Nelze odeslat fax, když je telefon připojený k zařízení. .............................. 211

Řešení problémů s příjmem faxů .............................................................................. 211

Fax nereaguje. ...................................................................................... 211

Fax má vyhrazenou telefonní linku. ............................................ 211
K produktu je připojen záznamník. ............................................ 212
Nastavení Režim odpovídání má hodnotu Ruční režim. ................ 212
Na faxovací lince je dostupná hlasová pošta. ............................. 213
Zařízení je připojené k telefonní službě DSL. .............................. 213

x

CSWW

background image

Produkt používá telefonní službu faxování pomocí protokolu IP
nebo VoIP. ............................................................................. 213

Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva. ................................. 214

Zobrazí se zpráva Fax nebyl zjištěn. ......................................... 214
Zobrazí se zpráva Chyba komunikace. ...................................... 214
Zobrazí se zpráva Úložiště faxů je plné. .................................... 215
Zobrazí se zpráva Fax má obsazeno. ........................................ 216

Fax se přijme, ale nevytiskne. .................................................................. 216

Funkce Soukromý příjem je zapnutá. ......................................... 216

Odesílatel přijme obsazovací signál. ........................................................ 216

K zařízení je připojeno sluchátko. ............................................. 216
Používá se rozdělovač telefonní linky. ........................................ 216

Chybí oznamovací tón. ........................................................................... 216
Na lince PBX nelze odesílat ani přijímat faxy. ............................................ 217

Řešení obecných problémů s faxem ......................................................................... 217

Odesílání faxů je pomalé ........................................................................ 217
Kvalita faxu je nízká. .............................................................................. 218
Fax je oříznut nebo se vytiskne na dvou stranách ....................................... 218

Řešení potíží s připojením USB .............................................................................................. 220
Řešení potíží s kabelovou sítí ................................................................................................. 221

Špatné fyzické připojení. ....................................................................................... 221
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ........................................................ 221
Počítač nekomunikuje s produktem. ......................................................................... 222
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ....................................... 222
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. .................... 222
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. ................................. 222
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. .................................. 222

Řešení potíží s bezdrátovou sítí .............................................................................................. 223

Kontrolní seznam bezdrátové konektivity .................................................................. 223
Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne ............................................. 224
Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany ...................... 224
Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje . . 224
K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů ............................................... 224
Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat ............................... 225
Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí .......................................................... 225
Bezdrátová síť nefunguje ....................................................................................... 225
Provedení diagnostického testu bezdrátové sítě ......................................................... 225
Redukce rušení v bezdrátové síti ............................................................................. 226

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows ........................................... 227

Ovladač tisku pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna ..................................... 227
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva ............................................. 227

CSWW

xi

background image

Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne .............................................................. 227

Řešení potíží se softwarem produktu v systému Mac OS X ......................................................... 229

V seznamu Tisk a fax nebo Vytisknout a skenovat není ovladač tisku uveden. ............... 229
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Tisk a fax nebo
Vytisknout a skenovat ............................................................................................ 229
Ovladač tisku nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Tisk a fax nebo
Vytisknout a skenovat ............................................................................................ 229
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu ......................................... 230
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu
Tisk a fax nebo Vytisknout a skenovat ...................................................................... 230
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tisku .................................................... 231

Odebrání softwaru (Windows) .............................................................................................. 232
Odebrání softwaru (Mac OS X) ............................................................................................. 233
Řešení potíží se skenováním do e-mailu .................................................................................. 234

Nelze se připojit k poštovnímu serveru ..................................................................... 234
Nepodařilo se odeslat e-mail .................................................................................. 234
Nelze skenovat ..................................................................................................... 234

Řešení problémů se skenováním do síťové složky ..................................................................... 235

Skenování se nezdařilo .......................................................................................... 235

Rejstřík ............................................................................................................................. 237

xii

CSWW