HP LaserJet Pro MFP M521 series - Execució d’una prova de diagnòstic del fax

background image

Execució d'una prova de diagnòstic del fax

Des del tauler de control del producte podeu executar una prova de diagnòstic per a consultar

informació sobre els paràmetres de fax del producte.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Obriu els menús següents:

Servei

Servei de fax

3.

Toqueu el botó

Executa prova de fax

per a començar la prova. El producte imprimeix una pàgina

de prova amb els resultats.

206

Capítol 9 Solució de problemes

CAWW