Ajuda HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Guia de l’usuari

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les

lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i

serveis de HP s’especifiquen en les

declaracions de garantia expresses que

acompanyen els productes i serveis

esmentats. Cap informació d’aquest

document pot ésser considerada com una

garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Edition 1, 10/2014

Número de referència: A8P80-91064

Títols de marques registrades

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Apple i el logotip d'Apple són marques

comercials d'Apple Computer, Inc.,

registrades als Estats Units i a altres països/

regions. iPod és una marca comercial

d'Apple Computer, Inc. iPod només té

llicència per a la reproducció legal o prèvia

autorització del titular dels drets d'autor. No

pirategeu música.

Bluetooth és una marca registrada propietat

del seu propietari i utilitzada per Hewlett-

Packard Company amb llicència.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® són marques de Microsoft

Corporation registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The

Open Group.

background image

Índex de continguts

1 Introducció al producte ..................................................................................................... 1

Comparació de productes ......................................................................................................... 2
Vistes del producte ................................................................................................................... 4

Vista frontal del producte ........................................................................................... 4
Vista posterior del producte ........................................................................................ 5
Ports de la interfície ................................................................................................... 6
Ubicació del número de sèrie i del número de model .................................................... 7

Tauler de control ...................................................................................................................... 8

Disseny del tauler de control ....................................................................................... 8
Pantalla d'inici del tauler de control ............................................................................. 9
Sistema d'ajuda del tauler de control ......................................................................... 10

Imprimir informes de producte ................................................................................................. 11

2 Safates de paper ............................................................................................................ 13

Mides de paper compatibles ................................................................................................... 14
Tipus de paper compatibles .................................................................................................... 16
Safata 1 ............................................................................................................................... 17

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 17
Càrrega de la safata 1 ............................................................................................ 18

Safata 2 i safata opcional 3 .................................................................................................... 20

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 20
Càrrega de la safata 2 i la safata opcional 3 ............................................................. 21

Ús de les opcions de sortida del paper ..................................................................................... 23

Impressió a la safata de sortida estàndard ................................................................. 23
Impressió a la safata de sortida posterior ................................................................... 23

3 Components, subministraments i accessoris .................................................................... 25

Encarregueu peces, accessoris i subministraments ...................................................................... 26
Política d'HP sobre els consumibles que no són d'HP .................................................................. 27
Lloc web contra les falsificacions d'HP ...................................................................................... 28
Impressió quan el cartutx de tòner arriba al final de la seva vida útil estimada .............................. 29

CAWW

iii

background image

Activació o desactivació dels paràmetres per a Molt baix ............................................ 29

Peces d'autoreparació per part del client .................................................................................. 31
Accessoris ............................................................................................................................. 33
Cartutx de tòner ..................................................................................................................... 34

Vista del cartutx de tòner ......................................................................................... 34
Informació del cartutx de tòner ................................................................................. 35

Reciclatge del cartutx de tòner ................................................................... 35
Emmagatzematge dels cartutxos de tòner .................................................... 35
Política d' HP sobre cartutxos de tòner d'altres fabricants .............................. 35

Substituïu el cartutx de tòner de color. ....................................................................... 36

4 Impressió ....................................................................................................................... 39

Controladors d'impressió compatibles (Windows) ...................................................................... 40

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP) ................................ 40

Modes d'instal·lació de l'UPD .................................................................... 41

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Windows) ...................................................... 42

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió ....................................... 42
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programa .... 42
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 43
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 43

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Mac OS X) .................................................... 44

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió ....................................... 44
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programari .. 44
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 45
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 45

Tasques d'impressió (Windows) ............................................................................................... 46

Utilització d'una drecera d'impressió (Windows) ........................................................ 46
Creació de dreceres d'impressió (Windows) .............................................................. 48
Impressió automàtica a les dues cares (Windows) ....................................................... 51
Impressió manual a les dues cares (Windows) ............................................................ 53
Impressió de diverses pàgines per full (Windows) ....................................................... 57
Selecció de l'orientació de la pàgina (Windows) ........................................................ 59
Selecció del tipus de paper (Windows) ...................................................................... 61
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent (Windows) ................. 64
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Windows) ............. 67
Creació d'un fullet (Windows) .................................................................................. 69
Selecció de la mida de paper (Windows) .................................................................. 70
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Windows) .......................................... 70
Impressió de marques d'aigua (Windows) ................................................................. 71
Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Windows) ........................................................ 72

Tasques d'impressió (Mac OS X) .............................................................................................. 73

iv

CAWW

background image

Utilització d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) .............................................. 73
Creació d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) ................................................. 73
Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X) ...................................................... 74
Impressió manual a les dues cares (Mac OS X) ........................................................... 75
Impressió de diverses pàgines per full (Mac OS X) ...................................................... 75
Selecció de l'orientació de la pàgina (Mac OS X) ....................................................... 75
Selecció del tipus de paper (Mac OS X) ..................................................................... 76
Impressió d'una portada (Mac OS X) ........................................................................ 76
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X) ............ 76
Creació d'un fullet (Mac OS X) ................................................................................. 77
Selecció de la mida de paper (Mac) ......................................................................... 77
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X) ........................................ 77
Impressió de marques d'aigua (Mac OS X) ................................................................ 78
Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Mac OS X) ....................................................... 78

Creació d'impressions de qualitat d'arxiu ................................................................................. 79
Utilització d'HP ePrint ............................................................................................................. 80
Utilització d‘AirPrint ............................................................................................................... 81
Utilització de la impressió directa des d'USB ............................................................................. 82

5 Còpia ............................................................................................................................. 83

Configuració de nous paràmetres de còpia per defecte .............................................................. 84
Restauració de la configuració predeterminada de còpia ............................................................ 85
Creació d'una còpia individual ............................................................................................... 86
Creació de diverses còpies ..................................................................................................... 87
Còpia d'un original amb diverses pàgines ................................................................................ 88
Còpia de targetes d'identificació ............................................................................................. 89
Intercalació d'una tasca de còpia ............................................................................................ 90
Còpia a les dues cares (dúplex) ............................................................................................... 91

Còpia a les dues cares automàtica ............................................................................ 91
Còpia a les dues cares manual ................................................................................. 92

Reducció o ampliació de còpies .............................................................................................. 93
Optimització de la qualitat de la còpia ..................................................................................... 94
Ajustament de la claror o la foscor de les còpies ....................................................................... 95
Còpia en mode esborrany ...................................................................................................... 96
Ajustament de la mida i el tipus de paper per a realitzar còpies en paper especial ........................ 97

6 Escàner ........................................................................................................................... 99

Escaneig amb el programari HP Scan (Windows) .................................................................... 100
Escaneig amb el programari HP Scan (Mac OS X) ................................................................... 101
Escaneig a una unitat de memòria USB .................................................................................. 102
Configuració de les funcions d'escaneig a carpeta de xarxa i d'escaneig a correu electrònic ....... 103

CAWW

v

background image

Configuració de la funció d'escaneig a carpeta de xarxa .......................................... 103
Configuració de la funció d'escaneig a correu electrònic ........................................... 103

Enviament a una carpeta de la xarxa ..................................................................................... 105
Escaneig a un correu electrònic ............................................................................................. 106
Escaneig utilitzant un altre programari .................................................................................... 107

Escaneig des d'un programa compatible amb TWAIN (Windows) .............................. 107
Escaneig des d'un programa compatible amb WIA (Windows) .................................. 107

7 Fax .............................................................................................................................. 109

Configuració del producte per al fax ...................................................................................... 110

Connexió del port del fax a una línia telefònica ........................................................ 110
Connexió de dispositius addicionals ........................................................................ 110

Configuració del fax amb un contestador automàtic ................................... 111
Configuració del fax amb una extensió telefònica ...................................... 112

Configuració per a fax independent ........................................................................ 113
Configuració de l'hora, la data i la capçalera del fax ............................................... 113

Ús del tauler de control per fixar l'hora, la data i la capçalera del fax .......... 113
Ús de l'Auxiliar de configuració del fax d'HP per definir l'hora, la data i la
capçalera del fax (Windows) .................................................................. 114

Utilització de l'agenda ......................................................................................................... 115

Creació i edició d'entrades de marcatge ràpid ......................................................... 115
Creació i edició d'entrades de marcatge en grup ..................................................... 115
Supressió d'entrades de marcatge ràpid .................................................................. 116
Supressió d'entrades de marcatge en grup ............................................................... 116

Configuració de paràmetres d'enviament de fax ...................................................................... 117

Definició de símbols i opcions especials de marcatge ................................................ 117

Definir un prefix de marcatge .................................................................. 117

Definir la detecció del senyal de línia ...................................................................... 118

Marcatge per tons o per impulsos ............................................................ 118

Definició de les opcions per tornar a marcar automàticament ..................................... 118
Configuració de l'opció clar/fosc i de la resolució .................................................... 119

Configuració de l'opció per defecte de clar/fosc (contrast) ......................... 119
Configuració de les opcions de resolució .................................................. 119

Configuració de codis de facturació ........................................................................ 120

Configuració de paràmetres de recepció de fax ...................................................................... 122

Configuració del reenviament de faxos .................................................................... 122
Configuració del mode de resposta ......................................................................... 123
Bloqueig o desbloqueig de números de fax .............................................................. 123
Configuració del nombre de timbres per respondre ................................................... 124
Configuració del timbre distintiu ............................................................................. 125
Ús d'autoreducció per als faxos entrants .................................................................. 125

vi

CAWW

background image

Configuració dels paràmetres de reimpressió de fax ................................................. 126
Configuració del volum dels sons de fax .................................................................. 126

Configuració del volum de l'alarma, del volum de línia de telèfon i del
volum de timbre ..................................................................................... 126

Configuració de faxos amb marca de recepció ........................................................ 126
Configuració de l'opció de recepció privada ........................................................... 127

Configuració del sondeig de faxos ......................................................................................... 127
Ús del fax ........................................................................................................................... 129

Programes de fax compatibles ................................................................................ 129
Cancel·lació d'un fax ............................................................................................ 129

Cancel·lació del fax actual ...................................................................... 129
Cancel·lació d'una tasca de fax pendent .................................................. 130

Supressió de faxos de la memòria ........................................................................... 130
Ús del fax en un sistema DSL, PBX o XDSI ................................................................ 130

DSL ...................................................................................................... 131
PBX ...................................................................................................... 131
XDSI ..................................................................................................... 131

Utilització del fax en un servei VoIP ......................................................................... 131
El contingut de la memòria del fax es manté quan hi ha una interrupció de
l'alimentació ......................................................................................................... 132
Problemes de seguretat en connectar xarxes internes a línies de telèfon públiques ........ 132
Fax des de l'escàner pla ........................................................................................ 132
Fax des de l'alimentació de documents .................................................................... 133
Ús d'entrades de marcatge ràpid i entrades de marcatge en grup .............................. 134
Enviament d'un fax des del programari (Windows) ................................................... 134
Enviament d'un fax des d'un telèfon connectat a la línia de fax .................................. 135
Enviament d'un fax amb confirmació ....................................................................... 136
Planificació de l'enviament retardat d'un fax ............................................................ 136
Enviament d'un fax que combina un document electrònic i un document en paper ........ 137
Ús de codis d'accés, targetes de crèdit o targetes de telèfon ...................................... 137

Enviament de faxos internacionals ............................................................ 137

Impressió d'un fax ................................................................................................. 138

Reimpressió d'un fax .............................................................................. 139
Impressió automàtica a les dues cares dels faxos rebuts .............................. 140
Impressió d'un fax emmagatzemat quan està activada la funció de recepció
privada ................................................................................................. 140

Rebeu faxos quan es poden sentir els tons de fax a la línia de telèfon ......................... 141

8 Gestió i manteniment .................................................................................................... 143

Ús de la utilitat HP Reconfiguration per canviar la connexió del producte (Windows) ................... 144
Configuració de la funció d'impressió directa sense fil d'HP ...................................................... 145

CAWW

vii

background image

Ús d'aplicacions de serveis web d'HP .................................................................................... 146
Configuració dels paràmetres IP de xarxa ............................................................................... 147

Descàrrec per compartir impressora ........................................................................ 147
Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ........................................................ 147
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control ................. 147
Canvi de nom del producte en una xarxa ................................................................ 148
Paràmetres de velocitat d'enllaç i impressió a doble cara .......................................... 149

Caixa d'eines del dispositiu HP (Windows) ............................................................................. 150
HP Utility per Mac OS X ....................................................................................................... 153

Obertura de l'HP Utility .......................................................................................... 153
Característiques d' HP Utility .................................................................................. 153

Utilització del programari HP Web Jetadmin ........................................................................... 154
Configuració econòmica ....................................................................................................... 155

Impressió amb Economode ..................................................................................... 155
Establiment del retard per a la hibernació ................................................................ 155
Configuració del retard de la desconnexió automàtica .............................................. 156

Opcions de seguretat del producte ......................................................................................... 157

Bloqueig del producte ............................................................................................ 157
Establiment o canvi de la contrasenya del producte ................................................... 157

Actualització del microprogramari ......................................................................................... 158

Actualització manual del microprogramari ............................................................... 158
Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el microprogramari .......... 158

9 Solució de problemes .................................................................................................... 159

Llista de comprovació per a solucionar problemes ................................................................... 160

Pas 1: Assegureu-vos que el producte s'hagi configurat correctament .......................... 160
Pas 2: Comprovació de la connexió amb cables o sense fil ........................................ 160
Pas 3: Comproveu si hi ha cap missatge d'error al tauler de control ............................ 161
Pas 4: Comproveu el paper .................................................................................... 161
Pas 5: Comproveu el programari ............................................................................ 161
Pas 6: Comproveu la funcionalitat d'impressió .......................................................... 162
Pas 7: Comproveu la funcionalitat de còpia ............................................................. 162
Pas 8: Comproveu la funcionalitat d'enviament de faxos ............................................ 162
Pas 9: Comproveu el cartutx de tòner ...................................................................... 162
Pas 10: Proveu d'enviar una tasca d'impressió des d'un ordinador. ............................ 163
Pas 11: Comproveu que el producte estigui a la xarxa .............................................. 163

Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica .................................................................. 164
Sistema d'ajuda del tauler de control ...................................................................................... 165
L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................. 166

El producte no agafa paper ................................................................................... 166
El producte agafa més d'un full de paper alhora ....................................................... 166

viii

CAWW

background image

L'alimentador de documents s'embussa, fa que es torci el paper o agafa més d'un full
de paper. ............................................................................................................. 167
Prevenció d'embussos de paper a les safates ............................................................ 167

Elimineu els embussos ........................................................................................................... 168

Ubicacions d'embussos .......................................................................................... 168
Elimineu els embussos de l'alimentador de documents ............................................... 169
Elimineu els embussos a la zona de sortida .............................................................. 171
Elimineu els embussos a la safata 1 ......................................................................... 173
Eliminació d'embussos de la safata 2 o la safata opcional 3 ...................................... 176
Eliminació d'embussos al fusor ............................................................................... 180
Eliminació dels embussos al comunicador dúplex ...................................................... 182

Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................... 184

Impressió des d'un altre programa .......................................................................... 184
Configuració del paràmetre de tipus de paper per a la tasca d'impressió .................... 184

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Windows) ......................... 184
Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X) ........................ 185

Comprovació de l'estat del cartutx de tòner .............................................................. 185
Impressió d'una pàgina de neteja ........................................................................... 185
Inspecció visual del cartutx de tòner ........................................................................ 186
Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió ...................................................... 186

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP ................................... 186
Comprovació de l'entorn del producte ...................................................... 186

Comprovació dels paràmetres d'EconoMode ........................................................... 187
Proveu amb un altre controlador d'impressió ............................................................ 187

Millora de la qualitat de còpia .............................................................................................. 189

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ...................................... 189
Comprovació dels paràmetres del paper .................................................................. 190
Optimització per a text o imatges ........................................................................... 190
Còpia de marge a marge ...................................................................................... 191
Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 191

Millora de la qualitat d'escaneig ............................................................................................ 193

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ...................................... 193
Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 194

Millora de la qualitat de fax .................................................................................................. 196

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ...................................... 196
Comprovació dels paràmetres de resolució d'enviament de fax .................................. 197
Comprovació dels paràmetres de correcció d'errors .................................................. 198
Enviament a un altre fax ........................................................................................ 198

CAWW

ix

background image

Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 198
Comprovació del paràmetre d'ajustament a la pàgina .............................................. 199
Comprovació de la màquina de fax del remitent ....................................................... 199

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ...................................................................... 200

El producte no imprimeix ....................................................................................... 200
El producte imprimeix lentament ............................................................................. 201

Solucioneu els problemes d'impressió USB .............................................................................. 202

El menú de la unitat flash USB no s'obre en introduir la unitat de memòria USB ............ 202
El fitxer no s'imprimeix des de la unitat de memòria USB ........................................... 202
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú de la unitat flash USB ......................... 203

Resolució de problemes de fax .............................................................................................. 204

Llista de comprovació per solucionar problemes de fax ............................................. 204
Execució d'una prova de diagnòstic del fax ............................................................. 206
Informe de seguiment de fax ................................................................................... 207
Impressió d'informes d'error de fax ......................................................................... 207

Impressió de tots els informes de fax ......................................................... 207
Impressió d'informes de fax individuals ..................................................... 207
Configuració de l'informe d'errors de fax .................................................. 208

Configuració del mode de correcció d'errors de fax .................................................. 208
Canvieu la velocitat del fax .................................................................................... 208
Resolució de problemes d'enviament de faxos .......................................................... 209

Apareix un missatge d'error al tauler de control ......................................... 209

Apareix el missatge Error de comunicació .................................. 209
No hi ha senyal de línia .......................................................... 210
Apareix el missatge El fax està ocupat ....................................... 210
Apareix el missatge Cap resp.fax ............................................. 211
Embús de paper a l'alimentador de documents ........................... 211
Apareix el missatge L'emmagatzematge de fax és ple ................. 212
Error de l'escàner .................................................................... 212

Al tauler de control apareix el missatge A punt sense que el producte intenti
enviar el fax .......................................................................................... 212
El tauler de control mostra el missatge "Storing page 1" (S'està
emmagatzemant la pàgina 1) i no avança a partir d'aquest missatge. ......... 213
Es poden rebre faxos però no se'n poden enviar ....................................... 213
El producte està protegit mitjançant una contrasenya .................................. 213
No es poden fer servir les funcions de fax des del tauler de control .............. 213
No es poden utilitzar les entrades de marcatge ràpid ................................. 214
No es poden utilitzar les entrades de marcatge en grup ............................. 214
Quan s'intenta enviar un fax, es rep un missatge d'error gravat de la
companyia telefònica ............................................................................. 214

x

CAWW

background image

No es poden enviar faxos quan hi ha un telèfon connectat al producte ......... 215

Resolució de problemes de recepció de faxos ........................................................... 215

El fax no respon ..................................................................................... 215

Hi ha una línia específica per al fax .......................................... 215
Hi ha un contestador automàtic connectat al producte ................. 216
El paràmetre Mode de resposta està ajustat a l'opció Manual ...... 216
Hi ha un servei de missatgeria de veu disponible a la línia de fax 217
El producte està connectat a un servei telefònic DSL .................... 217
El producte utilitza un servei telefònic de fax per IP o VoIP ........... 217

Apareix un missatge d'error al tauler de control ......................................... 218

Apareix el missatge No es detecta cap fax ................................ 218
Apareix el missatge Error de comunicació .................................. 218
Apareix el missatge L'emmagatzematge de fax és ple ................. 219
Apareix el missatge El fax està ocupat ....................................... 220

Es reben faxos però no s'imprimeixen ....................................................... 220

L'opció Recepció privada s'ha habilitat. ..................................... 220

El remitent rep una senyal de línia ocupada .............................................. 220

Hi ha un auricular de telèfon connectat al producte ..................... 220
S'està utilitzen un separador de línia telefònica ........................... 220

No hi ha senyal de línia ......................................................................... 221
No es poden enviar ni rebre faxos amb una línia PBX ................................ 221

Solució de problemes generals del fax ..................................................................... 221

L'enviament dels faxos és lent .................................................................. 221
La qualitat del fax és baixa. .................................................................... 222
El fax queda tallat o s'imprimeix en dues pàgines. ..................................... 222

Solució de problemes de connexió USB .................................................................................. 224
Solució de problemes de la xarxa cablejada ........................................................................... 225

Mala connexió física ............................................................................................. 225
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte .................... 225
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte .......................................... 226
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble
cara (dúplex) per a la xarxa ................................................................................... 226
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat ........................... 226
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament ...... 226
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes ............... 226

Solució de problemes de xarxa sense fil ................................................................................. 227

Llista de comprovació de connectivitat sense fil ......................................................... 227
El producte no imprimeix un cop finalitzada la configuració sense cables .................... 228
El producte no imprimeix i a l'ordinador hi ha instal·lat un tallafoc d'un altre proveïdor . 228
La connexió sense cables no funciona després que s'hagi mogut l'encaminador o el
producte sense cables ............................................................................................ 228

CAWW

xi

background image

No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables ..................... 229
El producte sense cables perd la comunicació quan es connecta a una xarxa VPN ....... 229
La xarxa no apareix a la llista de xarxes sense cables ............................................... 229
La xarxa sense cables no funciona .......................................................................... 229
Execució d'una prova de diagnòstic de la xarxa sense fil .......................................... 230
Reducció d'interferències a una xarxa sense cables ................................................... 230

Resolució de problemes de programari del producte amb el Windows ....................................... 231

El controlador d'impressió del producte no apareix a la carpeta Impressora ................ 231
Apareix un missatge d'error durant la instal·lació del programari ............................... 231
El producte està en el mode A punt, però no s'imprimeix res ...................................... 231

Solució de problemes de programari del producte amb Mac OS X ............................................ 233

El controlador d'impressió no apareix a la llista Impressió i fax o Impressió i escaneig .. 233
El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Impressió i fax o
Impressió i escaneig .............................................................................................. 233
El controlador d'impressió no configura automàticament el producte seleccionat a la
llista Impressió i fax o Impressió i escaneig .............................................................. 233
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ...................................... 234
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte
no apareix a la llista Impressió i fax o Impressió i escaneig. ....................................... 234
Esteu utilitzant un controlador d'impressió genèric amb una connexió USB .................. 235

Eliminació de programari (Windows) ..................................................................................... 236
Eliminació de programari (Mac OS X) .................................................................................... 237
Solució de problemes d'escaneig a correu electrònic ................................................................ 238

No es pot establir una connexió amb el servidor de correu electrònic .......................... 238
Error al correu electrònic ........................................................................................ 238
No es pot escanejar .............................................................................................. 238

Solució de problemes d'escaneig a carpeta de xarxa ............................................................... 239

Error en escanejar ................................................................................................. 239

Índex ............................................................................................................................... 241

xii

CAWW